Arnhem,
30
augustus
2014
|
17:35
Europe/Amsterdam

Digitaal je spelregelkennis testen, verbeteren en toetsen met Sportmasterz

Zes sportbonden lanceren een online spelregelmodule

Samenvatting

 ‘Scheids, twee man!’ Wanneer is dat een overtreding? En wat is in het voetbal precies ‘gevaarlijk spel’? Antwoorden op deze vragen en vele andere krijgen voetballers door de digitale spelregelgame ‘Voetbalmasterz’ van de KNVB te raadplegen. Ook de Nederlandse Basketball Bond (NBB), Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB) en het Nederlands Handbal Verbond (NHV) hebben ieder een spelregelmodule ontwikkeld. Met deze games kan iedereen zijn of haar spelregelkennis testen, verbeteren en toetsen. 

 

De zes sportbonden hebben vorig jaar kritisch gekeken naar de beschrijvingen van spelregels. Hieruit bleek dat spelregels vaak nog ingewikkeld beschreven zijn en dit hebben de sportbonden verbeterd. Daarnaast heeft elk van deze bonden, op basis van één technisch systeem en in samenwerking met NOC*NSF, een website gemaakt over spelregels. Het doel hiervan is om de spelregelkennis nog beter en effectiever over te kunnen dragen, met name ook bij jeugdspelers. 

Projectleider Jan Vlasblom van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’: “Als je beter weet en begrijpt wat de spelregels zijn en daarnaar handelt, verklein je de kans op overtredingen en vergroot je de kans om te winnen. Ook ontstaat er meer begrip voor beslissingen van de scheidsrechter. Dit geldt niet alleen voor sporters, trainers of coaches, maar bijvoorbeeld ook voor ouders. Een betere kennis van spelregels leidt daarmee dus ook tot een betere sfeer op en rond het veld.” 

De informatie over de spelregels wordt door de zes sportbonden zelf ontwikkeld en bijgehouden. Deze worden op een eenvoudige manier met behulp van spelsituaties uitgelegd en toegelicht met foto’s en video’s. Ook kunnen gebruikers van de sites een online spelregeltoets doen. Een aantal sportbonden overweegt in de loop van 2015 een verplicht spelregelbewijs te gaan invoeren. 

De spelregelmodules van deze bonden zijn te raadplegen via smartphone, tablet en desktop en te vinden op: 

KNVB: www.voetbalmasterz.nl 

Nevobo: www.volleybalmasterz.nl

NBB: www.basketballmasterz.nl 

KNLTB: www.tennismasterz.nl

NTTB: www.tafeltennismasterz.nl 

NHV: www.handbalmasterz.nl

Naar een veiliger sportklimaat

De spelregelmodules maken deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een initiatief van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF. Hiermee wil de sport in Nederland ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en daarin zichzelf kan zijn.