Arnhem,
05
februari
2024
|
16:44
Europe/Amsterdam

Inzet betaalde krachten nodig voor behoud Nederlandse sportverenigingscultuur

Sportverenigingen staan onder druk en kunnen alleen met ondersteuning van onder meer betaalde krachten blijven functioneren. De grootste knelpunten zijn financieel beheer, werving en behoud van vrijwilligers en gekwalificeerde begeleiding van (jeugd)leden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van VWS. NOC*NSF pleit nadrukkelijk voor structurele steun en inzet van betaalde krachten om de unieke Nederlandse sportverenigingscultuur te behouden.

Het Mulier Instituut vroeg in opdracht van het ministerie van VWS aan sportverenigingsbestuurders wat er nodig is om hun vereniging draaiende te houden. Daaruit blijkt dat er grote behoefte is aan professionele steun, onder meer om de betrokkenheid van (jeugd)leden en hun ouders te behouden. Minister Helder van VWS stuurde het rapport op 5 februari naar de Tweede Kamer.*

NOC*NSF pleit al langer voor de inzet van betaalde krachten voor (clusters van) sportverenigingen, ook om lokaal verbinding te maken met het onderwijs en de gemeente. Professionals kunnen dan slim ingezet worden.

‘Toewerken naar structurele ondersteuning’
Directeur Breedtesport bij NOC*NSF Guido Davio: “We hebben een unieke sportcultuur in ons land door het netwerk van ruim 22.000 verenigingen. Dat houdt sport laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Verenigingen zijn blij met de steun die ze op dit moment krijgen van gemeenten en sportbonden, maar het is niet genoeg. Het runnen van een vereniging is ontzettend waardevol en leuk, maar wordt steeds complexer. We zullen met elkaar moeten toewerken naar structurele ondersteuning, om daarmee de kracht van sport en onze sportcultuur te behouden.”

Mét steun: groei ledental
Sportverenigingen die al professionals kunnen inzetten, zien het ledenaantal groeien, kunnen meer trainers opleiden  en werken meer samen met organisaties in de wijk. Ook stijgt de kwaliteit van het aanbod.

Bijna de helft van de sportverenigingen zegt behoefte te hebben aan meer externe steun, vooral om de betrokkenheid van ouders en leden te verhogen.

* Lees hier de volledige Kamerbrief