Arnhem,
04
juli
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Vrijwel alle gemeenten bezuinigen op sport

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ARNHEM/UTRECHT - Uit onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met de Vereniging Sport Gemeenten blijkt dat 93 procent van de gemeenten bezuinigt op sport. Bij deze bezuinigingen kiezen gemeenten er duidelijk voor om de rekening van de sport meer bij de sportvereniging en de sporter neer te leggen. Sport wordt daarbij door de gemeenten overigens niet harder getroffen dan andere sectoren.

NOC*NSF maakt zich zorgen over bezuinigingen op sport op lokaal niveau. Belangrijk is dat er niet plat bezuinigd wordt. Sport is het middel voor een kerngezonde samenleving. Sport kan deze rol vervullen door het onderdeel te maken van lokale allianties met onderwijs, cultuur, eerstelijnszorg, welzijn en veiligheid. Het is belangrijk dat gemeentes slimme keuzes durven te maken. Kiezen voor multifunctionele accommodaties en open clubs/sportplusverenigingen faciliteren in de buurt. In elke buurt één.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF over deze bezuinigingen: "Verenigingen krijgen het deze jaren stevig voor de kiezen. Net nu ook sporters de hand op de knip houden wegens de recessie en dat ook voor de lokale sponsors geldt, worden ze geconfronteerd met stevige huurverhogingen vanwege bezuinigen op sport door de gemeenten. Als deze situatie lang aanhoudt komt in de ogen van NOC*NSF de sport als basisvoorziening voor alle Nederlanders in gevaar. En dat zou erg jammer zijn, want met sport kunnen we zorgen voor een kerngezond Nederland."

Uit het nieuwsbericht van het Mulier Instituut over het onderzoek: “De gemeentelijke bezuinigingen op sport beperken zich niet alleen tot de huidige collegeperiode, maar strekken zich ook uit over de komende collegeperiode. Dit was, gelet op de voortdurende mindere economische tijden, te verwachten. Het verlagen van subsidies en het verhogen van de tarieven voor sportaccommodaties waren de belangrijkste manieren om in de huidige collegeperiode te bezuinigen. Daarnaast is door veel gemeenten bezuinigd op het onderhoud aan bestaande sportaccommodaties. Na het verhogen van de tarieven en het verlagen van de subsidies komt in de komende collegeperiode de nieuwbouw van sportaccommodaties als derde op de lijst van bezuinigingen, gevolgd door onderhoud aan bestaande sportaccommodaties.”

Gemeenten blijven een lagere maar altijd nog belangrijke bijdrage leveren aan de kosten van sportbeoefening. Gebruikers betalen na de tariefsverhogingen van 5 à 20 procent bovenop de indexeringen gemiddeld genomen minder dan 50 procent van de werkelijke kosten van die accommodaties.

NOC*NSF heeft ook onderzoek gedaan naar de financiering van buitensportaccommodaties. Hieruit blijkt dat in toenemende mate geprivatiseerd wordt. Belangrijk is dat hierbij goede afwegingen worden gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat (grote) gemeenten die enkele jaren geleden zijn gestart met privatisering van sportaccommodaties nu weer beginnen met deprivatisering. Reden: verenigingen hebben onvoldoende rekening gehouden met onderhoud en vervanging van de accommodatie waardoor zij nu dreigen om te vallen.

De sport zal er bij de lokale politieke partijen op aandringen om na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zeer zorgvuldig om te gaan met de lokale sportvoorzieningen waardoor sport een basisvoorziening voor alle inwoners kan blijven.

>> Lees hier de Recessiepeiling gemeenten 2013
>> Lees hier het rapport Exploitatie en beheer van buitensportaccommodaties

Bekijk een item over dit onderwerp in Nieuwsuur: