Arnhem,
01
oktober
2014
|
17:04
Europe/Amsterdam

Toegankelijkheid en betaalbaarheid buiten sporten in gevaar

Tweede Kamer gaat morgen met staatssecretaris Sharon Dijksma in debat over het natuurbeleid

Samenvatting

De buitensport staat ondanks haar populariteit zwaar onder druk. Steeds vaker moet worden betaald voor het verblijf in de natuur, worden gebieden afgesloten of niet meer onderhouden. Door het verleggen van verantwoordelijkheden van het rijk naar provincies en gemeenten, ontstaat versnippering van de landelijke infrastructuur. Het ontbreekt aan regie en afstemming. NOC*NSF en de buitensportbonden vragen staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken nadrukkelijk aandacht voor deze problematiek te hebben.

Olympisch kampioenen Anky van Grunsven, Bart Brentjens en Stephan van den Berg deden in april van dit jaar al een dringend beroep op de politiek om de natuur open te houden voor de buitensport. Ze overhandigden op 8 april jl. de petities ‘Red de buitenrit’ en ‘Behoud het toervaartnet’ aan Mariëtte Hamer, toenmalig voorzitter van de Kamercommissie Economische Zaken in Den Haag.

We zijn er van overtuigd dat we veel kunnen winnen met sport. Sport draagt bij aan een kerngezond Nederland. Die waarde van sport komt in gevaar als we het buiten sporten aan te veel verschillende regels en voorschriften binden.

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Uit al onze onderzoeken blijkt dat sporten in de vrije natuur zeer populair is. Dat komt vooral door de laagdrempeligheid van deze sporten. Ik kan me niet voorstellen dat de sportdeelnamecijfers naar beneden zullen gaan omdat het sportief gebruik van natuurgebieden door allerlei lokale regels en bezuinigingen ontmoedigd wordt.”

De Tweede Kamer praat morgen (2 oktober ’14) met staatssecretaris Sharon Dijksma over het natuurbeleid van dit kabinet. De sportbonden verenigd in het Actieplan Buitensport, hebben de Tweede Kamerleden gevraagd om tijdens dit overleg te pleiten voor landelijke coördinatie en landelijke standaarden voor routenetwerken. Deze sportbonden zijn zeer bevreesd dat door de versnippering die nu op lokaal en provinciaal niveau zal optreden, sterk bezuinigd zal worden op het onderhoud en de toegankelijkheid van de natuurgebieden.

Het Actieplan Buitensport is een initiatief van de buitensportbonden KNHS, KNSB, KNBLO, NWB, NTFU, Atletiekunie en KNWU in samenwerking met het Watersportverbond, NOC*NSF en het NISB. Dit wordt gesteund door Fietsplatform en Wandelnet.

Bijgevoegd achtergrondinformatie over deze problematiek.