Arnhem,
24
april
2018
|
16:29
Europe/Amsterdam

Talentontwikkeling: de weg naar het podium

Opgeblazen verwachtingen, geknapte dromen bij jonge sporters, en een hoop meningen. Maar ook steeds meer dataverzameling en wetenschappelijke inzichten, duidelijkere talentprofielen en verscherpte opleidingsprogramma’s. Het thema talentontwikkeling bevindt zich op een kantelpunt.

Om eraan bij te dragen dat het snel de goede kant op kantelt, presenteert het High Performance Team van TeamNL tijdens het Nationaal Coach Platform op 24 april 2018, het boek ‘De weg naar het podium’. Hierin worden de belangrijkste bouwstenen besproken om tot een optimaal opleidingsprogramma voor talentvolle sporters te komen.

Om de successen van de afgelopen Olympische en Paralympische Spelen te waarborgen, is het herkennen en opleiden van talentvolle sporters de komende jaren een belangrijk speerpunt van TeamNL. Hiervoor is budget vrijgemaakt uit de extra 10 miljoen euro die het kabinet vanaf 2018 jaarlijks beschikbaar heeft gesteld voor topsport. ‘De weg naar het podium’ vormt de leidraad voor optimalisatie van opleidingsprogramma’s in de topsport. Samen met sportbonden gaat TeamNL, met deze publicatie als basis, aan de slag om tot verdere verbeteringen van de huidige opleidingsprogramma’s te komen.

Het boek belicht niet slechts één concept, methodiek of model, maar stelt juist alle aspecten aan de orde die invloed hebben op de ontwikkeling van jonge sporters.

‘Afgelopen jaren hebben we veel verschillende thema’s, terminologieën en ‘meningen’ op het gebied van talentherkenning en –ontwikkeling voorbij zien komen’, aldus Maurits Hendriks, technisch directeur TeamNL. ‘Wij vonden het nodig om te laten zien wat deze onderwerpen daadwerkelijk betekenen voor opleidingsprogramma’s. We hebben ook veel gespard met andere succesvolle topsportlanden, om te kijken wat we van hen kunnen leren en welke lessen in ons land zijn toe te passen om het nog beter te doen.’

In ‘De weg naar het podium’ komen feiten en fabels aan de orde over de 10.000 uren-regel, vroeg specialiseren, laatbloeiers, breed motorisch opleiden en sensitieve perioden. Dat gaat gepaard met adviezen aan sporters, coaches, en andere betrokkenen.

Het boek moet de dialoog over de opleidingsprogramma’s met technisch directeuren en (talent)bondscoaches verscherpen en verdiepen en daarmee continue verbetering opleveren. ‘De weg naar het podium’ is zeker ook interessant voor iedereen met belangstelling voor talentherkenning en -ontwikkeling. Van sporters, hun ouders en docenten lichamelijke opvoeding tot coaches en vrijwilligers die training geven bij hun club.

‘De weg naar het podium’

Tekst: Kayan Bool, Prestatiemanager Talentontwikkeling TeamNL

Uitgave van TeamNL, in twee versies:

  • De weg naar het podium: Talentherkenning en – ontwikkeling in de Nederlandse topsport. Achtergrond en onderbouwing van de bouwstenen, bedoeld voor technisch directeuren en andere professionals in sportbeleidsfuncties
  • De weg naar het podium: 7 praktische principes. Korte en krachtige weergave van de belangrijkste bouwstenen en adviezen aan (talent)coaches

Meer info: www.nocnsf.nl/dewegnaarhetpodium

De boeken zijn te bestellen via www.sportsmedia.nl.