Arnhem,
07
juli
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Studeren moet financieel haalbaar blijven voor topsporters

Met ingang van 2015/2016 treedt het sociaal leenstelsel in werking. Dan verdwijnt de basisbeurs en moeten studenten voortaan geld lenen om hun studie te kunnen bekostigen. Het sociaal leenstelsel kan ertoe leiden dat hoger onderwijs – met name voor topsporters die geen stipendium genieten – niet meer financieel haalbaar en toegankelijk is. NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter onderzoeken de mogelijkheden om de nadelige effecten voor topsporters op te vangen.

Het sociaal leenstelsel houdt in dat de basisbeurs met ingang van het studiejaar 2015/2016 verdwijnt en dat studenten voortaan geld moeten lenen om hun studie te bekostigen. Uit een onlangs gehouden enquête onder ruim 1.000 topsporters blijkt dat zij gemiddeld meer dan 30 uur per week aan hun topsportcarrière besteden. Het gevolg is dat topsporters weinig ruimte hebben voor een bijbaan om de studie te betalen.

Rekening houdend met de topsportkosten die topsporters en ouders maken en het feit dat ruim 60 procent van de topsporters niet meer verdient dan 20.000 euro bruto per jaar, kan het sociaal leenstelsel ertoe leiden dat hoger onderwijs - met name voor topsporters die geen stipendium genieten - niet meer financieel haalbaar en toegankelijk is. Om extra hinder voor de topsporter te voorkomen zal NOC*NSF samen met de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter met de overheid in overleg treden over mogelijke compensatieregelingen. Zo’n compensatie zou kunnen bestaan in de vorm van beurzen, het opzetten van een studiefonds of sponsorbijdragen.

Overbrugging en pensioen
Het overleg met de overheid gaat verder dan studie, zo onderzoeken partijen ook of er faciliteiten ontwikkeld kunnen worden om de overbrugging van een sport- naar maatschappelijke carrière en pensioen te verbeteren. Ter onderbouwing hiervan is de al genoemde enquête gehouden. De werkgroep Athletes Services, bestaande uit een aantal (technisch) directeuren van bonden, is hierbij een belangrijk klankbord.

Actieplan FLOT (Flexibel Onderwijs en Topsport)
Een andere manier om de positie van topsporters in het onderwijs te verbeteren is het actieplan FLOT, dat op dit moment wordt uitgerold. Met dit plan– een gezamenlijk initiatief van NOC*NSF, universiteiten en HBO’s – wordt beoogd het onderwijs voor topsporters flexibeler te maken in zoveel mogelijk opleidingen. De expertgroep FLOT, bestaand uit vertegenwoordigers namens NOC*NSF, NOC*NSF Atletencommissie, topsportregio’s, universiteiten, HBO instellingen en de overheid, werkt momenteel aan de voortgang van de implementatie en de samenhang tussen de verschillende deelonderwerpen van het actieplan.

De onderwijsinstellingen die het actieplan FLOT hebben ondertekend zijn: Avans Hogeschool, CAH Vilentum Hogeschool, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys Hogeschool, Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, In Holland Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, VHL Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Rijksuniversiteit Groningen, Saxion Hogeschool, Stenden Hogeschool, Technische Universiteit Delft, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor meer kun je terecht bij Eric Lankers: eric.lankers@nocnsf.nl.

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.