Arnhem,
10
mei
2019
|
21:26
Europe/Amsterdam

Sterke stijging doorgeleiding misbruikzaken naar sportrechtspraak

Nieuw stappenplan preventie lokale sportverenigingen beschikbaar

Samenvatting

Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF ziet sinds februari van dit jaar een sterke stijging in het aantal signalen dat voor onderzoek bij aanklagers en onderzoekers van het Instituut voor Sport Rechtspraak en de bondstuchtcommissies is aangebracht. In het verleden waren dit er 5 per jaar, nu zijn dit er twee maanden na oprichting van het Centrum al meer dan 10.

Centrum Veilige Sport Nederland

Sinds februari jl. is het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF actief. Er wordt gewerkt met casemanagers die de voortgang van een melding actief volgen, met slachtoffers en bestuurders contact houden en vragen of zij hulp nodig hebben. Deze proactieve werkwijze leidt nu al tot meer bij het Instituut Sport Rechtspraak en de tuchtcommissies van bonden aangebrachte zaken. Meer dan 10 in de afgelopen 2 maanden tegenover gemiddeld 5 per jaar in de afgelopen jaren. Deze cijfers worden 12 mei door Gerard Dielessen, Algemeen Directeur NOC*NSF toegelicht tijdens het Framed Festival op Papendal.

Gerard Dielessen: "Iedere misbruik en intimidatiezaak is er één te veel. Het is erg belangrijk dat met alle signalen wat wordt gedaan. Ik vind het positief dat mensen de weg naar het Centrum Veilige Sport Nederland en uiteindelijk ook naar het ISR weten te vinden. Op die manier kunnen we slachtoffers beter helpen, daders straffen en zo nodig pogen te weren uit de sport of andere werkvelden met kinderen. We roepen iedereen die signalen opvangt van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op zich te melden. Bij de eigen vereniging, bij hun sportbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.”

Stappenplan preventie voor sportverenigingen

Op zondag 12 mei presenteert NOC*NSF op Papendal het Stappenplan sportclubs voor het preventiebeleid van sportverenigingen. Dit gebeurt op het Framed Festival tijdens de bijeenkomst georganiseerd met en door Renald Majoor van De Stilte Verbroken, in samenwerking met NOC*NSF, de gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem en Papendal.

Met dit stappenplan, ontwikkeld door Rutgers in samenspraak met vele sportorganisaties, kunnen sportverenigingen praktische maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen. In de komende weken wordt dit stappenplan onder de aandacht gebracht van de sportverenigingen, gemeenten, GGD’s en andere organisaties die een rol kunnen spelen bij het ondersteunen van lokale sportverenigingen.

Het stappenplan is vrij beschikbaar voor iedereen. Het geeft praktische handvatten waardoor iedere vereniging zelf aan de slag kan.

Zowel het Centrum Veilige Sport Nederland als het Stappenplan sportclubs  voor sportverenigingen zijn het resultaat van de implementatie van de aanbevelingen van commissie de Vries. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar het tegengaan van misbruik en intimidatie in de sport. Het rapport van deze commissie treft u hier aan.

Wilt u de thema-ochtend en het Framed Festival op 12 mei bijwonen laat dat dan weten per mail of telefoon: info@destilteverbroken.nl of +31 637556978.

Het programma start om 10.30 uur.