Arnhem,
27
maart
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Sportimpuls 'Kinderen sportief op gewicht' open

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ARNHEM - Het ministerie van VWS stelt dit jaar twee miljoen euro beschikbaar voor integrale plannen om kinderen met (ernstig) overgewicht, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 12 tot 18 jaar, structureel meer te laten sporten en bewegen. Vanaf donderdag 27 maart 2014 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht een subsidieaanvraag indienen. De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Het doel van deze Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 4 jaar en jeugd van 12 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas, te stimuleren om gebruik te maken van passend sport- en beweegaanbod. Om zo uiteindelijk bij te dragen aan een gezonde leefstijl van deze kinderen. Passend sport- en beweegaanbod In uw aanvraag maakt u gebruik van beschreven sport- en beweegaanbod dat elders al succesvol was. Deze zogenaamde interventies zijn opgenomen op de Menukaart Kinderen sportief op gewicht. In overleg met interventie-eigenaar past u de interventie lokaal op maat toe. Voor de doelgroep 0 tot 4 jaar gaat de samenwerking met de interventie-eigenaar nog een stap verder. De interventie-eigenaar wordt gestimuleerd om met hulp van uw project de interventie te verbeteren. Met de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht wordt daarmee aan de ene kant een impuls gegeven aan het lokaal duurzaam in beweging brengen van de doelgroep. Aan de andere kant worden deze lokale ervaringen gebruikt om het landelijke aanbod van interventies te versterken. Aanvragen De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is een opstartsubsidie voor lokale partijen die duurzaam aanbod op willen zetten dat ook na de subsidieperiode doorloopt. Een lokale sport- of beweegaanbieder mag de subsidie aanvragen. Samenwerking met de zorg en andere relevante partijen vanuit welzijn en onderwijs is daarbij noodzakelijk om vanuit een integrale aanpak de doelgroep te kunnen bereiken en duurzaam in beweging te krijgen. Daarnaast hebben ouders een groot effect op het gezonde gedrag van hun kinderen, daarom is opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie een onderdeel van uw aanvraag. Het aan te vragen budget bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 125.000 euro. De inschrijving staat open bij ZonMw tot 3 juni 2014, 15.00 uur. Voorwaarden en procedure Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie dient uw aanvraag minimaal te voldoen aan alle gestelde criteria en de voorwaarden zoals opgenomen in de oproep 2014. De oproep Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht, de criteria en het digitale aanvraagformulier staan op de website van ZonMw. Als u meer tijd nodig heeft om aan alle punten te voldoen, dan adviseren wij u op zoek te gaan naar andere financiering of te wachten op een eventuele volgende oproep van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. In 2014 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de procedure en criteria ten opzicht van de oproep in 2013. Bekijk de factsheet met veranderingen voor een volledige uiteenzetting van de wijzigingen. Omdat alleen de beste aanvragen kunnen worden toegekend, doorloopt een aanvraag een zorgvuldig beoordelingsproces. Eind oktober 2014 krijgen alle aanvragers te horen of hun aanvraag Kinderen sportief op gewicht wordt toegekend. Ondersteuning nodig? De ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI) staat klaar om u te adviseren over de mogelijkheden van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht voor uw initiatief. Kijk op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt voor de contactgegevens van de ondersteuner in uw regio. Meer informatie is te vinden op: • Oproep tot indienen van aanvragen Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014 • Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht • Menukaart Kinderen sportief op gewicht • www.zonmw.nl/sportimpuls KSG