Arnhem,
19
september
2023
|
18:34
Europe/Amsterdam

Sport hét middel om 'maatschappelijk weefsel' te versterken

(mits concreet beleidsinstrument op onderwijs, zorg en ruimtelijke ordening)

De Miljoennota legt terecht het accent op het belang van ‘maatschappelijk weefsel’ en kansengelijkheid. Sport is daarbij een onontbeerlijk beleidsinstrument. Het rendement daarvan kan sterk verhoogd worden, aldus NOC*NSF in reactie op de Miljoenennota.

Algemeen directeur van NOC*NSF Marc van den Tweel: “Het ‘maatschappelijk weefsel’ dat in de Troonrede een paar keer wordt benoemd, is niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor onze unieke sportinfrastructuur met z’n ruim 20.000 verenigingen, gedragen door honderdduizenden vrijwilligers. Versterk die infrastructuur en pluk daar als samenleving de vruchten van.”

Integreer sport in beleid
NOC*NSF pleit voor het verbinden van het domein sport en bewegen met de relevante beleidsterreinen. Investeren in professionele ondersteuning van sportclubs en verenigingen versterkt bijvoorbeeld de mogelijkheden om (overdag) samen te werken met gemeenten, onderwijsinstellingen en zorgaanbieders. Ook bij de inrichting van de publieke ruimte is sport een nu nog ontbrekende factor, terwijl sportmogelijkheden in de leefomgeving aantoonbaar positief effect hebben op gezondheid en sociale cohesie.

Campagne ‘Sport gaat niet vanzelf’
Om de waarde van sport en bewegen voor het Nederlandse regeringsbeleid zichtbaar te maken, voert NOC*NSF samen met de sportsector de komende periode campagne onder de leus ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ De campagne richt zich namens 10 miljoen sportende Nederlanders op politici en alle betrokkenen bij de toekomstige formatie en de schrijvers van het regeerakkoord. Ook topsporters zetten zich in, onder andere om lijsttrekkers te bezoeken