Arnhem,
29
mei
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Schoemaker nieuwe voorzitter KNBLO-NL

NIJMEGEN (KNBLO-NL) - Barbera Schoemaker is zaterdag tijdens de bondsvergadering van KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter. De wandelbond beschikt met Schoemaker over een zeer ervaren bestuurder met een achtergrond in (sport)fysiotherapie, bewegingwetenschappen en gezondheidsmanagement.

De nieuwe voorzitter is statutair benoemd voor een periode van 3 jaar, met als uitdrukkelijke missie om per 1 januari 2015 - of zoveel eerder als mogelijk - het samengaan met de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) te realiseren. Met Schoemaker heeft KNBLO-NL voor het eerst sinds het 105-jarig bestaan van de bond een vrouwelijke voorzitter.

Schoemaker kijkt ernaar uit samen met bestuur en leden bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van KNBLO-NL. “Mijn drijfveer is om vanuit verbinding een bijdrage te leveren aan welzijn, ontwikkeling en groei van mensen en zo het beste uit mensen en organisaties naar boven te halen. Het veranderingsproces waarin de organisatie zich bevindt, zie ik als een grote kans voor de bond. Maar ook een proces waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Het gaat niet alleen om het vormen van een nieuwe organisatie, maar we moeten ons te allen tijde realiseren dat het om mensen gaat. Leden die soms al decennia lid zijn van de bond. Belangrijk dan ook dat iedereen zich herkend in de nieuwe organisatie. Daar ligt ook een schone taak voor ons als bestuur”, aldus Schoemaker.

Nieuwe organisatie
KNBLO-NL en wandelbond NWB voeren sinds eind 2010 gesprekken met elkaar om de krachten te bundelen. Vanuit het gezamenlijke vertrekpunt dat de wandelaar centraal staat, werken beide bonden toe naar het vormen van één organisatie. In het najaar van 2012 namen beide najaarsvergaderingen van de bonden het procesplan ´De pas erin´ aan. Dit plan vormt feitelijk de routebeschrijving op weg naar een sterke wandelorganisatie per 1 januari 2015 of zoveel eerder als mogelijk. Momenteel wordt onder regio van beide bondsbesturen een gezamenlijke intentieverklaring uitgewerkt.

Achtergrond Barbera Schoemaker
Na opleidingen Fysiotherapie en Bewegingswetenschappen deed Barbera Schoemaker ervaring op binnen de fysiotherapie. Al snel combineerde zij deze functie met diverse functies op management- en directieniveau. Als medeoprichter van een bureau voor bewegingsadviezen was zij onder andere betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de eerste concepten bedrijfsfitness in Nederland met daaraan gekoppeld wetenschappelijk onderzoek door de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1992 was Schoemaker werkzaam bij de gezondheidsmanagementorganisatie Pim Mulier, onderdeel van Achmea.

Hier was zij als programma-/projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Als directeur was zij bij Pim Mulier verantwoordelijk voor inhoud, operatie, kwaliteit en personeelsbeleid. Als laatste bekleedde zij de eindverantwoordelijke positie van algemeen directeur. Op dit moment is Schoemaker tevens commissaris bij een lokale Rabobank.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.