Arnhem,
24
september
2014
|
13:50
Europe/Amsterdam

Regio Twente zet sport in bij aanpak jeugdwerkloosheid

NOC*NSF ondertekent intentieverklaring met groot aantal partners

Samenvatting

De regio Twente wil de jeugdwerkloosheid in de regio aanpakken met de inzet van sport. Om dit te realiseren is vandaag een intentieverklaring ondertekend door NOC*NSF, SterkTeam, FC Twente, Stichting Vitale Sportvereniging, Werkplein Twente, Randstad en Jongerenoffensief. In totaal zijn er 14 Twentse gemeenten en 15 sportverenigingen bij betrokken.

In de regio Twente lopen al enkele succesvolle projecten om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, zoals ‘Scoren in de Wijk’, ‘Project re-integratie langdurig werklozen bij Rigtersbleek’ en ‘FC Noaber’. Stichting Vitale Sportvereniging, een verzameling van 14 sportclubs, en de BVO FC Twente gaan met hun sponsoren en business-clubleden vacatures voor jongeren in kaart brengen. Het UWV, Werkplein Twente en Randstad zorgen voor de matching van jongeren op de aangeleverde vacatures.

Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk: “FC Twente en Vitale Sportvereniging laten zien hoe sportclubs met hun netwerk aan bedrijven kunnen bijdragen aan de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dit is een fantastisch begin. Ik hoop dat nog veel meer sportclubs in Twente, maar ook in andere delen van het land zich aansluiten.”

NOC*NSF steunt het initiatief in Twente van harte. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs hebben sterke netwerken van betrokken werkgevers en sponsoren. Deze connecties kunnen worden ingezet om jongeren aan een baan te helpen of werkervaring op te laten doen. Eind april is daarom het eerste convenant in Leeuwarden ondertekend en vandaag in Enschede het tweede. In de nabije toekomst volgen nog meer steden en regio’s. De aanpak van jeugdwerkloosheid via sport breidt zich als een olievlek uit over het land en laat zien dat we veel winnen met sport.“

Tijdens de bijeenkomst werd de brochure ‘Sport beweegt naar werk’ door NISB overhandigd aan Mirjam Sterk, Rob Christenhusz (portefeuillehouder Jeugdwerkloosheid in Twente en wethouder in de gemeente Oldenzaal) en Erik Lenselink van NOC*NSF. In deze brochure zijn negen praktijkvoorbeelden beschreven, waaruit blijkt dat de samenwerking tussen sportclubs, gemeenten, UWV en uitzendbureaus absoluut een meerwaarde heeft. En veel verder gaat dan mensen letterlijk ‘gezond’ krijgen en houden.

NOC*NSF is ook in bredere zin actief op het gebied van sport en arbeidsmarktbeleid. Zo is eind mei het online platform werkenindesport.nl gelanceerd. Voor werkgevers biedt dit online platform alle informatie om het werkgeverschap op een goede manier uit te voeren. Werknemers, ook potentieel geïnteresseerden, vinden op het platform alles voor hun loopbaan in de sport.

De brochure ‘Sport beweegt naar werk’ leest u hier 

Boilerplate

NOC*NSF - We winnen veel met sport Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams