Arnhem,
09
oktober
2014
|
17:04
Europe/Amsterdam

Reactie NOC*NSF op brief Cor van der Geest aan bondsraad en bondsbestuur Judo Bond Nederland

NOC*NSF heeft kennis genomen van de brief die voormalig technisch directeur Cor van der Geest heeft gestuurd aan de bondsraad en het bondsbestuur van de Judo Bond Nederland waarvan wij een afschrift hebben ontvangen. Namens de sportkoepel reageert technisch directeur Maurits Hendriks.

“Wij voelen ons aangesproken door deze brief daar waar het gaat om de rol die NOCNSF bekleedt in de totstandkoming van een nieuw topsportbeleid van de JBN. De verantwoordelijkheid voor de invulling daarvan ligt geheel bij de JBN. Daarin bekleden wij, zoals bij alle sporten, een adviserende rol. Over de inhoud van die adviezen laten we ons voordat de JBN zich daarover heeft uitgesproken niet uit.

We dagen wel uit en vragen sporten om ambitie te tonen en die in te vullen. Wij bewaken vervolgens vanuit onze rol dat daarin efficiënt met de publieke middelen die ons ter beschikking worden gesteld wordt omgesprongen. Zoals bij meerdere sporten is centralisatie daarin een belangrijk thema. Het is ons niet gegund om een topsport omgeving op veel locaties in stand te houden. Een centrale plek kan daarin enorme voordelen bieden. Om internationaal te kunnen concurreren in de topsport hebben onze topsporters een omgeving nodig waarin trainingsfaciliteiten, onderwijs, medische verzorging en voeding optimaal moeten zijn. Mede daarom hebben we samen het Ministerie van VWS gekozen voor een aanpak van centralisatie. We hebben gekozen voor een beleid waarin we vier CTO's in Nederland hebben gecreëerd die als locatie beschikbaar zijn. Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Heerenveen zijn de plekken waar inmiddels een fors aantal sporters of bonden centraal vandaan werken. De keuze voor die plek is nadrukkelijk aan de JBN, of welke bond dan ook, zelf. We zien bij meerdere sporten dat dit efficiënt is en tot succes leidt.

Met de JBN hebben we aan tafel gezeten en na Londen 2012 een termijn van 24 maanden afgesproken waarbinnen de JBN dit gerealiseerd wilde hebben. In de praktijk is gebleken dat die termijn niet kon worden gehaald. Daarna hebben wij onlangs in samenspraak vastgesteld dat een start na Rio 2016 wenselijk en haalbaar is. Die ruimte is er nu. Binnenkort zal de JBN haar plannen openbaren. Die discussie willen wij niet beïnvloeden door ons inhoudelijk over die plannen uit te laten.”

Info niet voor publicatie:

NOCNSF zal verder vooralsnog niet reageren op de besluitvorming. Pas nadat de JBN haar plannen heeft geopenbaard zal er mogelijk nog een nadere reactie komen.