Arnhem,
21
oktober
2015
|
18:16
Europe/Amsterdam

Ondersteuning Top 10 programma’s voor Rio niet in gevaar

Alle Top 10 programma’s die op koers liggen voor Rio 2016 worden komend jaar, mede door de inzet van het ministerie van VWS, minder gekort dan in eerste instantie aangekondigd. Door de teruglopende Lotto-inkomsten heeft de Algemene Vergadering van NOC*NSF eerder dit jaar het zogenaamde Bestedingsplan 2016 vast moeten stellen met daarbinnen een bezuiniging van 10% (4,2 miljoen) op het totale Top 10 budget.

De noodzakelijke korting op topsport is door inzet van het ministerie van VWS fors verzacht door een overbruggings-financiering van € 1,1 miljoen voor 2016. Hierdoor is het mogelijk om de programma’s met medaillepotentie voor Rio zo optimaal mogelijk te blijven ondersteunen en de diversiteit van het topsportland zoveel mogelijk overeind te houden.

Maurits Hendriks: “Een bezuiniging doorvoeren, dat doet altijd pijn. Een jaar voor de Olympische Spelen wil je dit natuurlijk niet, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Toch houden we hiermee nog één keer onze ambitie overeind. We hebben enorme stappen gemaakt de laatste jaren en staan er goed voor. We hebben gezegd dat we Nederland als sport zo breed mogelijk op de kaart willen zetten. Meer medailles in meer sporten. Ik ben blij dat het ministerie van VWS deze potentie niet alleen onderkent maar ons hierin ook ondersteunt".

Drie categorieën
Na twee achtereenvolgende jaren een collectieve korting van respectievelijk 5% en 2% te hebben doorgevoerd op alle topsportprogramma’s, is afgesproken een nieuwe bezuiniging in 2016 zoveel mogelijk beleidsrijk door te voeren. Naar aanleiding van de review gesprekken met de bonden heeft dit geresulteerd in drie te onderscheiden categorieën programma’s:

  1. Alle programma’s die on track zijn voor Rio* en met een hoog medailleperspectief worden 2% gekort wanneer een hogere korting de medaillepotentie in Rio in gevaar brengt.
  2. Alle programma’s die on track zijn voor Rio* en met medailleperspectief worden tussen de 2% en 10% gekort wanneer deze korting de medaillepotentie in Rio niet in gevaar brengt. In dit geval is per programma een absoluut bedrag bepaald dat wordt gekort door een bepaalde activiteit uit de begroting te schrappen of te verlagen.
  3. De programma’s die een laag medailleperspectief hebben en/of niet on-track zijn naar Rio* krijgen een generieke korting van 10%.

* bij niet-Olympisch is gekeken naar het WK

Daarnaast is op basis van de jaarlijkse monitoring besloten dat de bijdrage aan het Rugby Sevens dames programma wordt gehalveerd, het aangepast handboog programma wordt stop gezet en de bijdrage aan het aangepast zeilen naar beneden wordt bijgesteld.

Proces
Over alle Top 10-gefinancierde topsportprogramma’s heeft met de bonden een reviewgesprek plaatsgevonden. In deze gesprekken is besproken welke bezuinigings (on)mogelijkheden er zijn en wat de consequenties daarvan zouden zijn voor het medailleperspectief in 2016.

Dit is vervolgens besproken met en getoetst door het Expertpanel Top 10. Op basis van het advies van het Expertpanel heeft het bestuur op 20 oktober 2015 de budgetverdeling van de Top 10 middelen vastgesteld.