Arnhem,
02
december
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Olympische inspiratie, dromen en ambities springlevend

Sinds het nieuwe regeerakkoord ‘Bruggen bouwen’ van VVD en PvdA op 29 oktober is gepubliceerd, is er veel zin en onzin geschreven en gezegd over de voortgang van het Olympisch Plan 2028. Het was teleurstellend, onnodig en niet verstandig dat de nieuwe regering de ambitie om de Olympische Spelen ooit in Nederland te organiseren heeft laten vallen.

Ik citeer nog even de bewuste zin uit het regeerakkoord: 'We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen'.

De woorden achter de komma hadden door onderhandelaars Rutte en Samsom gemakkelijk achterwege gelaten kunnen worden. Want een besluit over een eventueel bid voor de Olympische Spelen, zou pas aan het einde van dit decennium aan de orde zijn geweest.

Nu zal de Council van het Olympisch Vuur, waarin alle alliantiepartners, NOC*NSF, de overheden, commerciële partijen, werkgevers en werknemers, onderwijs etc. zijn vertegenwoordigd, komende dinsdag besluiten om zichzelf en het programmabureau per 1 januari op te heffen. Dat gebeurt op een moment dat we eerder, vlak voor het regeerakkoord, nog goed zicht hadden op een nieuwe fase van het Olympisch Plan.

Met de meest belangrijke alliantiepartners waren we inmiddels overeen gekomen dat in Amsterdam (vlak voor de zomer gekozen tot naamstad met Rotterdam als partnerstad) het pre-bidkantoor zou worden ingericht. Daar zouden alle praktische vraagstukken die betrekking hebben op het eventueel indienen van een bid na 2016 van antwoorden worden voorzien. Daar zou ook de alliantie verder worden verstevigd. NOC*NSF zou zich verder richten op het invullen van de daarbij horende missie, scherp geformuleerd in de Sportagenda 2013 – 2016 ‘Sport Inspireert', te weten:
- ambitie top tien en
- verhoging sportdeelname van 65 naar 75 procent van de bevolking

Nu de politiek (vooralsnog) een dikke streep heeft gezet door onze droom, onze stip op de horizon, ligt het niet in de aard van de ambitieuze sportwereld om bij de pakken neer te gaan zitten.

In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van NOC*NSF formuleerde voorzitter Andre Bolhuis een nieuwe ‘stip’ op de horizon: in 2028 is Nederland het land waar de meeste mensen ter wereld aan sport doen. Om dat te bereiken is veel nodig. Sterk lokaal sportbeleid met goede accommodaties. Sporthelden als Epke, Ranomi, Dorian, Marianne etc. die de bevolking enthousiasmeren en laten zien wat sport kan betekenen voor een moderne, vitale en gezonde samenleving.

Mooie topsportevenementen zoals het WK hockey, EK atletiek en volgend jaar al de Europees Jeugd Olympische Spelen in Utrecht en in 2018 wellicht de Jeugd Olympische Spelen in Rotterdam en veel meer. Topsporttoernooien die allemaal zijn voorzien van side-events, waar het publiek verder kennis kan maken met de voordelen van sport.

André Bolhuis formuleerde het bijna twee weken terug als volgt: 0nze opdracht is om nog meer Nederlanders te interesseren in sport:
- Nog meer kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met sport en spel.
- Nog meer jonge ouders te helpen een manier te vinden om sport een plek te geven in hun drukke leven.
- Nog meer senioren te helpen actief te blijven op oudere leeftijd.

Dus... niet bij de pakken neerzitten, maar op volle kracht vooruit in de richting van ons centrale doel: de hoogst mogelijke sportdeelname in Nederland. Laten we durven dromen over een ambitieus punt op de horizon. En tegelijk hard werken aan onze topsport ambities richting Sochi in 2014 en Rio 2016, omdat breedte- en topsport als Yin en Yang bij elkaar horen immers.

Dat het kabinet nu heeft besloten geen heil meer te zien in de organisatie van de Olympische Spelen in 2028, wil in het geheel niet zeggen dat NOC*NSF haar Olympische inspiraties, ambities en dromen is kwijtgeraakt. Of dat het Olympisch Vuur zou zijn gedoofd. Ik zou zeggen, integendeel: #GoTeamNL.

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier de eerdere blogs van Gerard Dielessen.

Volg Gerard Dielessen op Twitter via www.twitter.com/gerarddielessen
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.