Arnhem,
10
januari
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Olympisch lespakket trekt internationale belangstelling

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

AMSTERDAM - NOC*NSF en het Olympisch Stadion hebben vorig jaar ruim honderdduizend scholieren bereikt met het Olympisch Lespakket. Dit werkt zo goed dat landen als Frankrijk en Japan belangstelling hebben voor dit project. Projectleider Fabienne van Leeuwen werkt alweer aan nieuwe ideeën. Om de twee jaar komen zo’n honderdduizend Nederlandse basisscholieren in aanraking met het Olympisch Lespakket, dat sinds 1999 wordt ontwikkeld in opdracht van NOC*NSF en het Olympisch Stadion. Het is een digitaal project, dat gratis door scholen mag worden gebruikt. In het pakket van 2012 stonden drie kernwaarden centraal: excelleren, respect en vriendschap - oftewel IK.JIJ.WIJ. Wat vinden scholieren van deze waardes? Hoe gaan ze met elkaar om? En hoe komen die tot uiting op de Olympische Spelen? Hiervoor zijn serieuze lessen gemaakt, maar ook een musical en een opstelwedstrijd. Sportbonden kregen via dit pakket de kans om zichzelf bekend te maken via de gymlessen om jongeren zo te interesseren in een lidmaatschap van de plaatselijke club. “Met dit pakket willen we grotere thema’s aansnijden,” aldus projectleider Fabienne van Leeuwen. “De Olympische Spelen zijn hierbij een doel om die te bespreken. Hierbij speelt sportgeschiedenis een rol.” Volgens haar is het historische deel erg belangrijk om ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen, om meer inzicht te krijgen. “Sportgeschiedenis is belangrijk om actuele gebeurtenissen te begrijpen en te verklaren. Door die geschiedenis geven we meer inhoud en zijn we beter in staat om discussies aan te wakkeren onder scholieren. De brug tussen het verleden en het heden is erg belangrijk. Daarnaast gaat Olympische Educatie over de menselijke maat, die we via verhalen willen overbrengen. En verhalen gaan vaak over vroeger.” Zo leerden 100.000 scholieren op 3.500 verschillende basisscholen in 2012 over de Olympische Spelen. Met succes, volgens Van Leeuwen, want de docenten zijn tevreden. “Ze waarderen dat het aanbod zo breed is, en dat ze grote thema’s kunnen aansnijden.” MarketingDit succes komt volgens Van Leeuwen ook door de gebruikte marketingtechnieken. “Juist dat slaat aan: heel praktisch met duidelijke verhalen, geen wollige teksten erbij. Het concept IK.JIJ.WIJ is heel helder.” Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten: in Frankrijk is interesse om het pakket over te nemen, binnenkort zijn de eerste gesprekken met Finland en zelfs Japan heeft al belangstelling getoond. Het lespakket is daar op ingericht, zodat het grootste deel zonder problemen in andere talen overgenomen kan worden. Van Leeuwen werkt nu aan enkele nieuwe pilots. Zo wil ze het lespakket gaan verspreiden op middelbare scholen, waarmee het bereik onder jongeren enorm wordt vergroot. Dat betekent dan weer wel dat er een nieuwe opzet moet komen, omdat kinderen van tien jaar op een andere manier aangesproken worden dan jongeren van een jaar of zestien. Ook zijn er gedachten om samen te werken met buitenschoolse opvang. Een andere hoop is dat de ALO´s Olympische Educatie opnemen in hun lesprogramma´s - niet alleen in olympische jaren, maar altijd. Een heel ambitieus project van Van Leeuwen is om met behulp van het lespakket een onderzoek te starten onder de scholieren. “Ik wil graag weten wat voor hun belangrijk is bij de begrippen excelleren, respect en vriendschap. Hoe leeft dat onder jongeren? Ik wil die gegevens verzameken om meer inzicht te krijgen. Als we dit elke keer opnieuw doen, kunnen we ontdekken of hierin veranderingen optreden of dat die juist opvallend constant zijn. De onderzoeksresultaten kan ik weer verwerken in een volgend lespakket om zo de scholieren te blijven raken.” Haar eigen kinderen worden zo in ieder geval permanent geschoold in Olympische Educatie: “Veel van die nieuwe ideeën toets ik thuis voor de eerste keer.” Het volgende lespakket verschijnt in aanloop naar de Winterspelen van 2014. Bron: Olympisch Stadion