Arnhem,
13
januari
2016
|
20:11
Europe/Amsterdam

NOC*NSF steunt maatregelen Atletiekunie

Samenvatting

NOC*NSF steunt de maatregelen die de Atletiekunie neemt naar aanleiding van de verklaring van Ria Stalman over haar dopinggebruik in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. 

Ondanks de wetenschap van nu dat de Atletiek en andere sporten in die tijd geen geheel eerlijke competitie kenden, betreuren we de keuze die Stalman in die dagen heeft gemaakt om ook doping te gebruiken.

De bekentenis van Stalman helpt om het dopinggebruik in die tijd beter te begrijpen. Het is voor de sport belangrijk dat zij haar verhaal heeft verteld. Haar verklaring illustreert op welke wijze het gebruik van doping de sport in de jaren daarvoor is binnen gedrongen. Het is ook een illustratie van de cultuur van zwijgzaamheid binnen de sport over dit onderwerp. NOC*NSF hoopt met het ‘Vertrouwenspunt Sport’ deze cultuur te doorbreken en sporters de kans te geven om hulp te krijgen bij het weerstaan van de verleiding om aan het gebruik van doping te beginnen. Ook is dit vertrouwenspunt bedoeld om sporters die met dopinggebruik in aanraking zijn gekomen de gelegenheid te geven dat te delen en te bespreken welke stappen gezet kunnen worden om dat aan te pakken.

NOC*NSF neemt de bestrijding van het gebruik van doping zeer serieus. Niet alleen staat de integriteit van de sport op het spel, maar geldt dat ook voor de fysieke en mentale gezondheid van de sporters. Het beschermen van schone sport en schone sporters is een van de grootste uitdaging voor de komende jaren.

NOC*NSF staat achter de internationale sportorganisaties die eenmaal bestrafte sporters de met behulp van doping behaalde medailles afneemt. Het IOC past dit principe al enige jaren toe.

In Nederland worden met grote regelmaat eretekens en erefuncties toebedeeld aan sporters, begeleiders, bestuurders en ander sportkader voor bijzondere prestaties op het sportveld of daar buiten. Als achteraf blijkt dat dit is gebeurd op basis van prestaties die onreglementair zijn geweest, ligt het voor de hand over die toekenning opnieuw na te denken. NOC*NSF kan zich goed voorstellen dat de Atletiekunie nu tot het besluit is gekomen om het ‘lidmaatschap van verdienste’ in het geval van Ria Stalman in te trekken.

Op initiatief van de Atletiekunie zal NOC*NSF betrokken zijn bij de vraag of je naast het intrekken van medailles ook de resultaten zelf, zoals records, uit de boeken zou moeten verwijderen. Hierbij is het belangrijk diverse deskundigen van binnen en buiten de sport te betrekken, zoals ethici, historici, juristen en sporttechnische deskundigen.