Arnhem,
06
maart
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

NOC*NSF in Eat2Move: Gelders initiatief voor topcentrum voeding en bewegen

ARNHEM - Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten een topcentrum te ondersteunen dat zich gaat richten op innovatie rond voeding en bewegen. De provincie stelt twee miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014-2017 en reserveert twee miljoen euro voor de periode 2018-2020. NOC*NSF werkt met zeven andere Gelderse organisaties samen in dit topcentrum dat de naam Eat2Move krijgt. De deelnemende organisaties steken zelf ook vier miljoen in dit initiatief dat voor de zomer van start gaat en een looptijd heeft van zes jaar. Met dit geld gaan extra onderzoekers aan de slag om nieuwe kennis over de specifieke voedingsbehoefte bij prestatie en herstel aan te leveren. Eat2Move koppelt kennisontwikkeling direct aan innovatietrajecten met bedrijven om producten en diensten te ontwikkelen voor de sport en zorgpraktijk. Samenwerking Gelderse organisaties In Eat2Move werken de volgende organisaties samen: Wageningen University, Ziekenhuis Gelderse Vallei, InnoSportNL, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NIZO food research, FrieslandCampina, Sport Centrum Papendal met Wageningen University als zogeheten penvoerder. Eat2Move is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en rond juni operationeel. Eat2Move richt zich onder meer op de voedingsstatus en het gezondheidsprofiel van sporters. Zo wordt geanalyseerd of er tekorten aan voedingsstoffen zijn en wat nodig is om herstel te optimaliseren. Ook kunnen bijvoorbeeld voedingsmiddelen worden ontwikkeld en getest met specifieke eiwitten gericht op spieropbouw en herstel van spierkracht na een operatie. Innovaties voor sport en zorg De activiteiten van Eat2Move bestaan uit het doen van verkennend onderzoek, testen in ‘proeftuinen’, verspreiden van kennis, en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken. Drie programma’s worden opgezet waarbinnen experts uit de organisaties samenwerken en waarvoor nieuwe praktijkonderzoekers worden aangetrokken. Sporters (zowel top- als breedtesporters), coaches en begeleiders, medici en zorgprofessionals vormen essentiële schakels om eisen en wensen kenbaar te maken en de ontwikkelde producten toe te passen en te testen in de praktijk. Prof. Frans Kok en Diederic Klapwijk (bestuursleden van de Alliantie Voeding) benadrukken: “Eat2Move gaat over het belang van voeding en bewegen voor de conditie van mensen. De resultaten bij topsporters zijn toepasbaar voor breedtesporters én de bevolking in het algemeen. In het bijzonder geldt dit voor ouderen en patiënten die herstellen van een operatie of ziekte. Ook dan wordt het lichaam zwaar belast en levert het een ‘topprestatie’. Met Eat2Move, een centrum dat nergens in deze vorm bestaat, richten wij ons vooral op voeding voor prestatie en herstel.”
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.