Arnhem,
07
februari
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

NOC*NSF en partners lanceren Mission 2016

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ARNHEM - NOC*NSF en haar partners hebben vandaag in het Olympisch Stadion het startsein gegeven aan Mission 2016. In het sponsorprogramma Mission 2016 bundelen deze partners en NOC*NSF de krachten om sport in Nederland op een hoger plan te brengen. De samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel om de doelstellingen te behalen. Binnen het partnership zijn per partner maatwerk afspraken gemaakt om het maximale resultaat te behalen voor zowel de partner als voor de sport in Nederland.

Met Mission 2016 leggen de Partners in Sport, Projectpartners en Mediapartners zich voor de komende jaren verder vast om sport in Nederland te stimuleren. Het gaat daarbij niet alleen om de sportieve ambities van Nederland op Olympische Spelen, maar ook om de gezondheidswaarde van sport, het aanleren van normen en waarden en talentontwikkeling in het algemeen.

Mijlpaal in sportsponsoring
NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis: “Mission 2016 is een mijlpaal in sportsponsoring. We hebben met alle verschillende partners allerlei verschillende expertises, producten en diensten in huis gehaald die ons kunnen helpen onze doelstelling te behalen. Ook de thema’s waarop we samenwerken zijn per partner bepaald. Door onze doelstellingen aan elkaar te koppelen versterken we elkaar en het maatwerk stelt iedere partner in staat zijn eigen unieke sponsordoelstellingen te realiseren.

Partners
Er is al met zes Partners in Sport een partnership aangegaan voor de komende vier jaren: Lotto, Ernst & Young , Rabobank, Randstad, Volkswagen en Nuon/Vattenfall. Daarnaast zijn er zes Project Partners: Asics, ATP, Coca Cola, Heineken, Neptunus en Suitsupply. Vervolgens hebben acht Mediapartners zich aan NOC*NSF verbonden: Arko Sportsmedia, CBS Outdoor, Hyves, Interbest, NOS, Radio 538, Sanoma Media en De Telegraaf.

Het sponsorhuis wordt verder gecomplementeerd met drie maatschappelijke partners; Fonds Gehandicaptensport, het Jeugdsportfonds en Right to Play. NOC*NSF verwacht dat de komende periode nog meer partners zich verbinden aan Mission 2016.

Over NOC*NSF
Het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters.

Als onderdeel van de Olympische beweging bouwt NOC*NSF mee aan een vreedzame en betere wereld. Waarbij zoveel mogelijk mensen naar eigen keuze kunnen sporten in de Olympische geest waarin sportief gedrag wordt bevorderd en de waarden vriendschap, respect en excelleren centraal staan.

NOC*NSF heeft voor de komende jaren twee concrete doelstellingen, de sportdeelname in Nederland met 10 procent verhogen en de Nederlandse topsport in de top 10 van de wereld.