Arnhem,
20
november
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe methodiek biedt NOC*NSF en bonden meer inzicht in ledentallen

In de periode tussen 2010 en 2012 is NOC*NSF overgestapt op een andere manier van inzamelen van ledencijfers. Via het Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) leveren de sportbonden specifiekere gegevens aan over hun leden en dat levert informatie op die gedetailleerder en nauwkeuriger is en bovendien eenvoudiger te verrijken is. Hierdoor krijgen NOC*NSF en de bonden bijvoorbeeld inzichten voor een lokale aanpak om sportdeelname te bevorderen. KISS biedt de mogelijkheid om op postcodeniveau in te zoomen op de lidmaatschappen. Door deze informatie te koppelen aan externe data als bijvoorbeeld wijkprofielen, krijgen NOC*NSF en de bij haar aangesloten bonden inzicht in lokale factoren die doorslaggevend zijn voor sportdeelname. Het landelijk beleid kan zo in de toekomst beter aansluiten op de lokale praktijk. De eerste gegevens laten zien dat op het platteland gemiddeld meer mensen lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond dan in de steden. De nieuwe methodiek is bovendien nauwkeuriger. Zo blijkt dat ongeveer 20% van de sporters meerdere lidmaatschappen heeft, waardoor het aantal personen dat in 2010 lid is van een bij NOC*NSF aangesloten bond 3,9 miljoen bedraagt, terwijl het totaal aantal lidmaatschappen in dat jaar 4,6 miljoen is. In 2011 kende het ledental van NOC*NSF een stijging van 1%, die met name te danken was een voetbal, schaatsen en wandelen. De sportdeelname steeg onder zowel mannen, vrouwen, jongens en meisjes. De doelstelling uit de Sportagenda 2012 was om tussen 2009 en 2012 jaarlijks een ledengroei van 2% per jaar te bereiken. Tussen 2009 en 2012 bleek de totale ledengroei 2,4%. >> Klik hier voor de ledentallenrappotage 2011 >> Klik hier voor Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011: Vergelijken, Verdiepen en Verrijken
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.