Arnhem,
14
december
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Neptunus verlengt samenwerkingsovereenkomst met NOC*NSF

ARNHEM - Neptunus, specialist in demontabel bouwen, verlengt de samenwerkingsovereenkomst met sportkoepel NOC*NSF. De overeenkomst loopt tot en met 2016. Onder de noemer Mission 2016 werken Neptunus en NOC*NSF, al sinds 2006 partners van elkaar, ook de komende jaren samen aan het bereiken van doelstellingen op het gebied van zowel topsport als breedtesport: het bouwen van een winnend topsportklimaat- en cultuur, maar ook het vergroten van de sportparticipatie in Nederland. Neptunus heeft reeds een jarenlange binding met sport; Neptunus’ tenten en tijdelijke accommodaties worden veelvuldig voor sportevenementen ingezet. Daarnaast focust Neptunus zich op het plaatsen van demontabele gebouwen. Dorrie Eilers, directeur van Neptunus, legt uit: “Dit zijn semipermanente accommodaties, die speciaal ontworpen zijn voor langdurige, vaak meerjarige inzet als bijvoorbeeld een sporthal. Grote voordelen zijn onder andere de bouwsnelheid, de flexibele gebruiksperiode en het duurzame karakter. “ Op Sportcentrum Papendal zijn al jaren een semipermanente sprinthal, badminton-/volleybalhal en een multi-sporthal in gebruik. “De samenwerking met NOC*NSF willen we middels Mission 2016 juist verdiepen om onze gezamenlijke ambities waar te maken,” licht Eilers toe. “Een prachtig doel!” Meer dan 120 topsporters wonen, trainen en studeren op Papendal in Arnhem, één van de vier CTO’s (Centra voor Topsport en Onderwijs) in Nederland. In totaal zijn er circa 250 topsporters die dagelijks trainen op Papendal en nog eens 250 die minimaal drie dagen per week op het sportcentrum actief zijn. Verder zijn er verschillende topsporters en teams, waaronder enkele commerciële schaatsploegen, die regelmatig hun tenten opslaan voor kortdurende trainingsstages. Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF: “Met de toename van het aantal topsporters en –sporten op Papendal, nam uiteraard ook de behoefte aan topsporttrainingsfaciliteiten én –accommodaties toe. Lange tijd hebben we aan de steeds groter wordende vraag kunnen voldoen middels de bouw van semipermanente voorzieningen, in nauwe samenwerking met onze partner Neptunus.” Met de bouw van de Arnhemhal, de nieuwe multifunctionele trainingshal is er nu ook een permanente oplossing gerealiseerd voor álle topsporters die op Papendal trainen. Dielessen: “De semipermanente accommodaties van Neptunus blijven we echter ook voor dit doel gebruiken, want we verwachten dat er de komende jaren alleen maar meer topsporters gebruik zullen gaan maken van de voorzieningen op Papendal.” Daarnaast is Neptunus een trouwe partner bij andere grote evenementen die op Sportcentrum Papendal worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse Demo Dagen en – recent – de Papendal Sport Parade ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van NOC*NSF. Overigens beperkt de samenwerking tussen NOC*NSF en Neptunus zich zeker niet tot Papendal alleen. Zo konden de topsporters en begeleiders van Olympic Team Netherlands tijdens de Olympische Spelen van Londen gebruik maken van het zogenaamde High Performance Centre, een tijdelijke accommodatie die door Neptunus was gerealiseerd op het dak van een winkelcentrum, pal tegenover het Olympisch Dorp. Deze voorziening, met onder meer ruimtes voor kracht- en hersteltraining, videoanalyse en (team)besprekingen fungeerde enkele weken later als Holland House tijdens de Paralympische Spelen.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.