Arnhem,
18
november
2014
|
18:10
Europe/Amsterdam

Laat je sportclub niet in zijn hemd staan!

NOC*NSF start campagne uit zorg over de sportclub in Nederland

Sport zorgt voor een kerngezond Nederland. Sportclubs spelen daarbij een grote rol. De kortingen op subsidies, het ophogen van de huur en teruglopende inkomsten raken de sportclubs in Nederland echter bikkelhard. Daarnaast blijft het lastig om leden te behouden en voldoende vrijwilligers te vinden. Voor het eerst heeft de sport te maken met dalende ledencijfers.

Om aandacht te vragen voor de moeilijke tijden waarin sportclubs verkeren start NOC*NSF vandaag de campagne ‘Laat je sportclub niet in zijn hemd staan’. Samen met Erben Wennemars, Minke Booij en Kees Jansma wil NOC*NSF iets doen aan deze situatie bij de verenigingen. Iedereen in Nederland moet toch kunnen sporten. Daarom roept NOC*NSF de hulp in van iedereen die de sportclub een warm hart toe draagt!

Sportclubs vormen de ruggengraat van de sportinfrastructuur in Nederland. De sportclubs hebben samen meer dan 5,3 miljoen leden. Een derde deel van de clubs heeft te maken met stijgende kosten en huurprijzen en een kwart heeft een probleem om hun begroting sluitend te krijgen en te houden. 63% van de clubs ontvangt minder gemeentelijke bijdragen dan voorheen. Tot nu toe hebben veel clubs de teruglopende inkomsten vanuit gemeenten en sponsors opgevangen door creatief te zijn, deels door contributieverhoging, maar ook door meer inzet van vrijwilligers. De vraag is hoe lang dit houdbaar is. Zeker gezien het feit dat 90% van de gemeenten verwacht dat sporten in de komende vijf jaar duurder gaat worden voor de burger, 78% van de verenigingen zich zorgen maakt om hun leden (leden behoud en leden werving) en 61% van de clubs te maken heeft met een tekort aan geschikte vrijwilligers.

Minke Booij, Olympisch en wereldkampioen hockey zegt, “Sportclubs zijn belangrijk! Voor heel veel mensen, zowel voor kinderen als volwassenen, alleenstaanden en gezinnen, is de club een tweede thuis. Het zou verschrikkelijk zijn als deze clubs niet meer kunnen voortbestaan. Dus we moeten die clubs zoveel mogelijk helpen om het goed te blijven doen en om al die mensen die daar plezier aan beleven een mooi onderdak te bieden, zeker voor de weekenden. Om lekker samen te sporten, lekker te bewegen, veel samen te zijn, leuke dingen samen te doen.”

Het hart van de sport is de sportclub. Net als de sportbonden en veel gemeenten wil NOC*NSF iets doen aan de situatie bij de verenigingen. NOC*NSF vindt dat iedereen in Nederland moet kunnen sporten en sportclubs zijn hierbij van groot belang. Niet alleen voor de sportieve prestatie, maar ook voor de sociale cohesie en de volksgezondheid.

Erben Wennemars, wereldkampioen schaatsen: “Het belang van sportclubs is immens. Als ik kijk naar mijzelf dan heeft mijn vereniging mij heel veel gegeven. Mijn vereniging heeft mij kennis laten maken met de prachtige schaatssport en daardoor heb ik al mijn medailles kunnen winnen. Ik geloof dat sport belangrijk is voor ieders ontwikkeling. Je kunt door sport leren over normen en waarden, over winnen en verliezen en omgaan met tegenslagen. Ik gun dat iedereen. Ik gun het mijn eigen kinderen, en ik gun het iedereen dat die mag sporten. Verenigingen zijn daarin van enorm groot belang.” 

Onze vraag: Stuur je tactiek in!Om het voortbestaan van de sportclub te garanderen, ishebben we de steun van heel Nederland nodig. Daarom roept NOC*NSF iedereen op om zijn of haar beste tactiek in te sturen. Het gaat om ideeën die een vereniging kunnen helpen met de financiën, ledenbehoud en -werving of met het verkrijgen van voldoende vrijwilligers.

Alle tactieken worden verzameld en worden zichtbaar gemaakt op de website www.laatjesportclubnietinzijnhemdstaan.nl. De 100 meest aansprekende ideeën komen in een online boek ter inspiratie voor alle clubs in Nederland. Het beste idee van Nederland ontvangt tevens € 10.000,-- voor de club. De winnaar wordt bekend gemaakt op 25 april in Zwolle tijdens de viering van ‘200 jaar koninkrijk’ met een groot festival voor alle maatschappelijke stichtingen en verenigingen van Nederland.

”Ik zie een voetbalclub als het nieuwe buurthuis van deze tijd. Het brengt mensen bijeen en zorgt ervoor dat we met elkaar kunnen praten. In de kantine geldt het niet wat je doet, waar je vandaan komt en wat je verdient. Op de sportclub kan jij jezelf zijn en maak je de beste contacten,” aldus Kees Jansma.