Arnhem,
08
maart
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

KNSB en NOC*NSF selecteren schaatsaccommodatie voor de toekomst

ARNHEM - De schaatswereld in Nederland is volop in ontwikkeling. Thialf biedt sinds 1986 onderdak aan de topsport op het langebaanschaatsen, maar de baan is toe aan vernieuwing waarvoor vergevorderde plannen zijn ontwikkeld. Tegelijk zijn in Almere en Zoetermeer plannen ontstaan en uitgewerkt voor nieuwe schaatsaccommodaties. KNSB en NOC*NSF werken er aan om het schaatsen in Nederland op wereldniveau te houden. Dat sluit aan bij de topsportambitie van de KNSB op weg naar 2020 en bij de top-tienambitie van NOC*NSF. KNSB en NOC*NSF doen gezamenlijk een uitvraag naar deze plannen en beogen hiermee samen te komen tot een optimale keuze voor de beste accommodatie voor de Nederlandse topsporters en talenten in het langebaanschaatsen, shorttrack, kunstschaatsen en inline-skaten, want ook die laatste discipline willen KNSB en NOC*NSF onderbrengen in de nieuwe topsport(schaats)accommodatie. KNSB en NOC*NSF gaan uit van een aparte accommodatie voor de topsport, die het hele jaar open is voor de sporters en over alle middelen beschikt voor optimale training, samen met voorzieningen voor huisvesting, onderwijs en medische begeleiding. KNSB en NOC*NSF zijn afgelopen jaar binnen een kort tijdbestek geconfronteerd met drie serieuze initiatieven op het gebied van nieuwe schaatsaccommodaties in Nederland: Thialf Heerenveen, Icedôme Almere en Transportium Zoetermeer. De drie plannen hebben ieder een duidelijke eigen visie waar een unieke invulling aan wordt gegeven. Voor KNSB en NOC*NSF is het van belang om objectief en integer om te gaan met dit aanbod en de voorwaarden die daarbij worden aangegeven. KNSB en NOC*NSF hebben een proces bedacht, wat zij samen met de drie partijen zo objectief mogelijk opzetten. Hiermee creëren zij een gelijk speelveld met gelijke kansen voor de drie aanbiedende partijen. Het bepalen van de toetsingscriteria, de vorm en planning van de selectieprocedure is een gezamenlijke actie van alle betrokken partijen. Voor KNSB en NOC*NSF draait het om een schaatsaccommodatie die speciaal op de topsport is gericht, inclusief alle faciliteiten ten behoeve van optimale training en omliggende voorzieningen op het gebied van onderwijs, huisvesting en medische ondersteuning. De specificaties zijn vast gelegd in een Programma van Eisen dat aan alle partijen ter beschikking is gesteld. KNSB en NOC*NSF trekken samen op in de selectie van een schaatsaccommodatie; selectie van een van de initiatieven is voorwaardelijk voor commitment van beide partijen. De deadline voor biedingen is 29 april 2013 om 13.00 uur Nederlandse tijd. Daarna zal de beoordeling plaatsvinden. Op 28 mei wordt bekendgemaakt welke aanbieder het commitment van KNSB en NOC*NSF zal krijgen. Nadere details van deze procedure zijn te vinden in bijgevoegd document.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.