Arnhem,
07
juli
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Financiële topsportmiddelen wintersportbonden opnieuw verdeeld

Maandagavond (30 juni) verleende het bestuur van NOC*NSF goedkeuring aan de verdeling van de gelden over de topsportprogramma's van de wintersportbonden. De evaluatie van Sochi, maar vooral de ingediende plannen voor de komende Olympische periode zijn bepalend geweest in de gemaakte keuzes. De grootste bijdrage gaat naar het langebaanschaatsen omdat zij de afgelopen jaren enorme prestaties geleverd hebben en daarmee de belangrijkste wintersport blijven. Bij shorttrack zijn er door de gerichte aanpak enorme stappen gemaakt in de afgelopen jaren. Voor hen is de toekenning gebaseerd op 2013, maar licht gestegen en wordt er geld vrijgemaakt voor de aanstelling van een fulltime assistent-bondscoach. Bij verschillende skiprogramma’s treedt de afbouwregeling in werking. De komende jaren loopt de financiële ondersteuning trapsgewijs terug. NOC*NSF heeft echter wel besloten in een individuele snowboardster en een aantal individuele alpineskiërs te investeren, waaronder Marvin van Heek die nu met de Amerikaanse selectie meetraint. Voorts heeft NOC*NSF de intentie het programma snowboard freestyle te blijven ondersteunen. Binnen de Olympische sneeuwdisciplines biedt snowboard freestyle voor Nederland de hoogste kansen op het realiseren van een bondsprogramma dat structureel leidt tot sporters die presteren op het hoogste mondiale platform. Ook de Paralympisch programma’s alpineskiën en snowboarden worden gefinancierd. De investeringsaanvraag voor het programma bobslee is afgewezen. Wanneer de prestaties daar aanleiding toe geven komen particuliere bobsleeteams echter in aanmerking om zich, net als andere presterende sporters, aanvullend via NOC*NSF te laten ondersteunen. “Het zijn altijd moeilijke beslissingen,”, aldus Hendriks. “Maar wij hebben ons al veel eerder uitgesproken alleen te gaan voor het allerbeste. Iedereen weet dat we terug moeten in geld, dat leidt tot scherpere keuzes. Daar zijn, evenals al bij de zomersporten eerder is gedaan, deze keuzes op gebaseerd. De beste sporters en coaches in het beste programma. Bij de sneeuwsporten stappen we min of meer af van centrale financiering van programma's, maar gaan we trachten of we individueel de besten kunnen ondersteunen, samen met de Nederlandse Ski Vereniging. Het hoogst haalbare, daar gaat het om in topsport. De Top-10 ambitie, het streven van Nederland om structureel tot de tien beste topsportlanden ter wereld te behoren, is voor de Nederlandse topsport de ultieme doelstelling.” De toekenning geldt vooralsnog voor het komende half jaar, maar is uiteraard in principe bedoeld voor de periode 2015 - 2018. Evenals bij de zomersporten is er gelegenheid tot aanpassing als tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geeft. “We zullen altijd zeer scherp de ontwikkelingen in de gaten houden. Deze toekenning is nu het uitgangspunt. Maar zodra er een sport of sporter is die uitzonderlijk presteert kunnen we bijstellen. Het systeem is nooit gesloten. Maar voor een plaats in de Top 10 van de wereld als sportland zetten we onze, helaas ook nog teruglopende middelen, steeds gerichter in.” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Winters: femke.winters@nocnsf.nl.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.