Arnhem,
30
september
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Drankverstrekkers werken gezamenlijk aan uitvoering ID-plicht

Pilot in West-Friesland moet drankmisbruik jongeren terugbrengen HOORN - Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), NOC*NSF en de Slijtersunie maken zich samen sterk voor een correcte naleving van de leeftijdsgrenzen in West-Friesland. Ook scholen, de GGD en gemeenten zijn bij dit project betrokken zodat jonge consumenten goed worden geïnformeerd. Kick off op 30 september Op 30 september a.s. om 13:00 uur gaat het project van start met een kick off in de aula van het Tabor College Werenfridus in Hoorn. Derde en vierdeklassers middelbare scholieren – de doelgroep – zijn hierbij aanwezig. In de pilotperiode gaan de deelnemende partijen het volgende doen: de brancheorganisaties moedigen hun aangesloten verkopers (horecazaken, supermarkten, sportverenigingen en slijterijen) aan extra aandacht te besteden aan de regels voor de verkoop van alcohol. Zij stimuleren hun personeel om ID te checken bij jongeren. Tegelijkertijd zorgen de West-Friese gemeenten voor acties gericht op voorlichting van jongeren én handhaving. De voorlichting wordt verzorgd door de GGD, die daarvoor ondermeer op scholen aan leraren, leerlingen en ouders diverse materialen, informatie en instructies aanbiedt. Jonge mystery shoppers worden ingezet om te controleren of verstrekkers jongeren naar hun ID vragen. Aanloop naar nieuwe leeftijdsgrens januari 2014 Dit pilotproject moet in beeld brengen of het naleefgedrag van verkopers én het gedrag van jongeren in de goede richting verandert. Cijfers uit 2011 gelden hiervoor als nul-meting. Als het gedrag inderdaad verandert, wordt de aanpak vertaald naar een handreiking die landelijk gebruikt kan worden in 2014 (als de leeftijdsgrens wordt verhoogd naar 18). De regio West-Friesland is de 'proeftuin'. In deze regio is al veel ervaring opgedaan met alcoholmatiging onder jongeren. De West-Friese gemeenten werken daarom graag mee met de brancheorganisaties. Andre Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: ''Ik ben heel blij met dit initiatief. Alleen samen met andere verstrekkers maar ook de ouders kunnen we ervoor zorgen dat jongeren onder de 16 (straks 18) geen alcohol drinken. In West Friesland zullen we de komende twee maanden samen met sportverenigingen ons inspannen de naleving te verbeteren.’’ Van bestuurders van hockey-, voetbal-, tennis- en kortbalverenigingen in West Friesland wordt in deze pilot het volgende gevraagd: 1) Alle barvrijwilligers op te roepen de e-learning instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) te doen op www.nocnsf.nl/IVA 2) Zorg te dragen dat barvrijwilligers scherp zijn op de handhaving van de leeftijdsgrenzen. Barvrijwilligers dienen bij twijfel over de leeftijd altijd naar een legitimatiebewijs te vragen. 3) Barvrijwilligers en ouders van jeugdleden uit te nodigen voor de bijeenkomst alcohol en sport die in de regio wordt georganiseerd op maandagavond 14 oktober van 19.30 tot 21.30 bij hockeyvereniging WFHC Hoorn. Kinderarts Nico van der Lely zal daar onder andere spreken over wat alcohol doet met jongeren. 4) Schenkbeleid op orde te hebben. Diverse ondersteuningsinstrumenten hiervoor zijn te vinden op www.nocnsf.nl/alcoholensport.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.