Arnhem,
14
mei
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2013

ARNHEM - De Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF heeft dinsdagavond plaatsgevonden op nationaal sportcentrum Papendal.

Bekijk hier de agenda en de stukken van de AV.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren vertelde de aanwezigen voor de officiële opening over de vondst van een koker in de Marathontoren bij het Olympisch Stadion van Amsterdam, met daarin een oorkonde, een olympische medaille, een olympische postzegelcollectie en een geheimzinnig briefje. De koker was op 3 november 1928 ingemetseld door de organisatoren van de Olympische Spelen in Amsterdam, om zo het grote succes van dit evenement vast te leggen voor het nageslacht. Lees er hier meer over.

Er was meer aandacht voor historie, want de zwembond KNZB bestaat 125 jaar en werd daarom aan het begin van de vergadering in het zonnetje gezet.

Daarna nam NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis het woord over. De preses stond in zijn openingswoord onder meer stil bij de economische crisis en de gevolgen die dat heeft voor de sport. Lees hier de complete speech van André Bolhuis.

Bolhuis riep de sportwereld op een front te vormen in het Sport Campagneteam NL met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. "Van bovenaf ondervinden we de gevolgen van de recessie door de verlaging van de Lottogelden, maar het zijn vooral ook de verenigingen die voelen dat sporters, sponsors maar vooral ook gemeentes de hand op de knip houden'', zei de voorzitter van de sportkoepel.

NOC*NSF vroeg de leden toestemming voor een eerste bezuinigingsronde van 3 miljoen euro, een gevolg van de dalende inkomsten uit de Lotto, die deels worden opgevangen uit een reservefonds. Bolhuis: "Er zijn gelukkig reserves die we kunnen aanspreken. Het is knap hoe op lokaal niveau met de recessie wordt omgegaan. Maar ik hoop dat de gemeenten het belang van sport inzien, bezuinigingen daar raken de sport het hardst. Het zou goed zijn als we samen een front vormen.''

Tuchtrecht
Het is essentieel dat spelers die zich op en rond het veld misdragen volgens een transparant en uniform tuchtsysteem worden vervolgd en gestraft. Dit moet gebeuren door een goed georganiseerd tuchtcollege en op een consistente manier. Dat bepleitte Marijke Fleuren namens de Werkgroep 'Naar een veiliger sportklimaat' tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De bij NOC*NSF aangesloten sportbonden stemden aansluitend in met de gekozen richting om te komen tot een uniform tuchtrecht binnen de sport.

Lees er hier meer over.

De Stichting Sportonderscheidingen werd aangenomen als buitengewoon lid van NOC*NSF.

Epke Zonderland kreeg de Trofee Pahud de Mortanges, de prijs die sinds 1972 wordt uitgereikt aan de meest aansprekende Olympiër. De hockeybond KNHB ontving de Van Tuyll-beker. Deze prijs wordt sinds 1922 uitgereikt aan de meest succesvolle bond van het afgelopen jaar. Lees er hier over.

Investeren in sport
André Bolhuis benadrukte in zijn inleiding nog maar eens het belang van investeren in sport. "Het mes snijdt aan twee kanten: er komt economische beweging op gang en je houdt je jeugd en je hele bevolking actief, gezond en vitaal. En dat levert weer besparingen op in bijvoorbeeld de uitgaven voor de zorg. Gelukkig zien veel gemeenten dat ook in en investeren in sport. Bijvoorbeeld door mee te werken aan het organiseren van grote evenementen.''

Een mooi voorbeeld daarvan is het European Youth Olympic Festival, dat komende zomer in Utrecht wordt gehouden. De voorzitter van het organisatiecomité, Rinda den Besten, gaf de aanwezigen ter afsluiting van de vergadering nog een inkijkje, met de uitnodiging in juli allemaal te komen kijken of mee te helpen als vrijwilliger.

Bron: NOC*NSF/ANP
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.