Arnhem,
07
oktober
2020
|
20:31
Europe/Amsterdam

Algemeen directeur NOC*NSF blijft aan tot 1 oktober 2021

Het bestuur van NOC*NSF heeft vanwege het verschuiven van de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 naar de zomer van 2021 aan Gerard Dielessen gevraagd na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd op 20 mei 2021, tot 1 oktober 2021 als Algemeen Directeur van NOC*NSF in dienst te blijven. Gerard Dielessen heeft aangegeven daartoe graag bereid te zijn.

NOC*NSF maakt deze maanden een start met het wervings- en selectieproces om te komen tot een opvolger met als doel deze in juni 2021 in dienst te kunnen nemen waarna de overdracht per 1 oktober kan worden gerealiseerd. Het bestuur van NOC*NSF is er van overtuigd met deze stappen de continuïteit in de aansturing van NOC*NSF inclusief de uitzending van TeamNL naar de Olympische en Paralympische Spelen in 2021, te hebben geborgd.