Arnhem,
25
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Achmea wordt Partner in Sport van NOC*NSF

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

Achmea stimuleert sportdeelname schoolgaande jeugd

ZEIST - Achmea, de grootste verzekeringsgroep van Nederland met een
coöperatieve achtergrond, wordt Partner in Sport van NOC*NSF. Met het sponsorschap willen Achmea en haar merken een aantoonbare bijdrage leveren aan het stapsgewijs vergroten van de sportparticipatie in Nederland.

Als partner van NOC*NSF kan Achmea investeren in projecten die de breedtesport stimuleren. Achmea wil, via sport, jongeren in beweging krijgen én daarmee de samenhang in de samenleving bevorderen. NOC*NSF en Achmea hebben elkaar gevonden in deze doelstelling. Daarvoor is een lange adem vereist. Het Partner in Sport-contract wordt in eerste instantie aangegaan voor vier jaar, maar de insteek is om te komen tot een langere termijn partnerschap.

De verzekeraar gaat de belofte ook meetbaar maken en start daarvoor samen met NOC*NSF de Achmea Sportdeelname Index. Via gericht onderzoek onder 4500 Nederlanders wil Achmea regelmatig laten zien wat de toename is in het aantal sportende jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Achmea wordt per direct ook nieuwe partner van Mission Olympic. Deze grootste schoolsportcompetitie van Nederland is een initiatief van NOC*NSF, KVLO en Coca-Cola.

Met de verbinding met NOC*NSF, de Achmea Sportdeelname Index en Mission Olympic zet Achmea een logische volgende stap in het traject dat startte in januari 2012. Toen besloot de coöperatieve verzekeraar hoofdsponsor te worden van het European Youth Olympic Festival (EYOF) 2013, dat van 14 tot en met 19 juli plaatsvindt in Utrecht. Ook deze sponsoring wordt ingezet om jeugd in beweging te brengen. In de 150 dagen voorafgaand aan het EYOF krijgt dit vorm via de zogeheten Achmea High Five Challenge, waarbij kinderen van 8 tot 18 jaar kennis kunnen maken met de stadsvarianten van de negen sporten van het EYOF.

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur: "Als partner van NOC*NSF gaan wij investeren in projecten die de breedtesport stimuleren. We focussen daarbij op de doelgroep 8 tot 18-jarigen. Wij willen via sport jongeren, de schoolgaande jeugd van Nederland in beweging krijgen. Wij geloven er in dat sport de gezondheid bevordert en dat samen sporten een goede manier is voor jongeren om hun plek in de samenleving te ontdekken. Daarmee kunnen we de samenhang in de samenleving bevorderen. En dat is voor ons als coöperatieve verzekeraar minstens zo belangrijk."”

Andre Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: "Wij zijn erg blij met Achmea als nieuwe Partner in Sport. Sport is het middel om de Nederlandse samenleving kerngezond te maken. Met Achmea zullen we daarom intensief samenwerken om de schooljeugd in beweging te krijgen."