Arnhem,
12
maart
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

9,75 miljoen euro naar sportonderzoek in Nederland

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

DEN HAAG - Hoe zorgt een zwemmer voor minimale weerstand van het water, zodat goud dichterbij komt? Helpt sporten jongeren met een chronische ziekte? En gaan scholieren die aan sport doen op school ook beter presteren? Binnen het nieuwe onderzoeksprogramma Sport starten dit jaar 23 onderzoeken, om antwoord te geven op deze en andere vragen én om het sportonderzoek in Nederland naar een hoger plan te tillen. De projecten worden uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan universiteiten en hogescholen, in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven. De resultaten zijn direct toepasbaar in de praktijk. Voor het onderzoeksprogramma Sport is in totaal 9,75 miljoen euro beschikbaar. Het programma wordt uitgevoerd door technologiestichting STW, NWO-gebied Geesteswetenschappen en ZonMw. Opdrachtgevers zijn het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Stichting Innovatie Alliantie. Wetenschap en praktijk trekken samen op Om het sportonderzoek in Nederland vooruit te helpen, is het van belang dat wetenschap en praktijk samen optrekken. Dit vormt dan ook een voorwaarde voor financiering binnen dit nieuwe programma. Deze samenwerking krijgt vorm binnen de volgende drie terreinen:

Presteren: gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties
Meedoen: focus op sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving
Vitaal: gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen
Klik hier voor informatie over de projecten die financiering ontvangen. Sport Sport is van groot belang voor onze samenleving. Sportieve activiteiten bevorderen een gezonde leefstijl en kunnen helpen om tot op hoge leeftijd actief en gezond te blijven. Sport heeft ook een stimulerende en verbindende rol. De resultaten van onderzoek naar sport kunnen sporters helpen om te excelleren en gezond te blijven, en dragen bij aan een goed sportbeleid. Doel Doel van het programma is om de kennis over de drie inhoudsgebieden Presteren, Meedoen en Vitaal te vergroten en de ontwikkelde kennis in te zetten voor beleid, praktijk en onderwijs. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de kennisagenda Sport 2011-2016 en het Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016.