Arnhem,
14
februari
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

YOG2018 Rotterdam: helaas….

Helaas, en dat constateer ik met enig chagrijn, zullen de Jeugd Olympische Spelen in 2018 niet in Rotterdam plaatsvinden. Gisteren maakte het IOC bekend dat de derde Youth Olympic Games worden gehouden in Glasgow, Buenos Aires of Medellín. Op 4 juli zal het Internationaal Olympisch Comité een definitieve keuze maken.

Jammer genoeg dus geen Nederland, geen Rotterdam. Het zou zo mooi zijn geweest als na de teleurstelling van het schrappen van het Olympisch Plan 2028 door het kabinet (eind vorig jaar), de Nederlandse Olympische beweging een nieuwe ‘boost’ zou hebben gekregen door de organisatie van de YOG 2018.

De nauwe samenwerking tussen de stad Rotterdam, de nationale overheid en NOC*NSF heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. In het evaluatierapport concludeerde de verantwoordelijke IOC werkgroep: 'To conclude its analysis, the Working Group believes Rotterdam’s project to host the 3rd Summer Youth Olympic Games in 2018 presents many risks to the IOC'.

En dan bedoelt het IOC vooral te veel financiële risico’s. Het bidcomité heeft, in tegenstelling tot de andere kandidaat – steden (landen), altijd compacte Jeugdspelen nagestreefd voor een beperkt budget: 75 miljoen tegenover vaak 200 miljoen van de andere concurrerende steden. De steden die doorgaan tot het uiteindelijke besluit valt komende zomer, kunnen rekenen op onvoorwaardelijke (financiële) steun van hun regeringen, ook bij een eventueel tekort achteraf.

Wat kunnen we nu leren van dit verloren bid? Daar gaan wij samen met alle betrokkenen de komende weken nog eens flink op studeren. En daar zullen we zeker over publiceren en discussiëren. Maar één feit is zeker: als de nationale overheid niet bij voorbaat een algehele garantie afgeeft en zich niet manifesteert als de ‘hoofdaannemer’ van zo’n project, dan zal het moeilijk worden om ooit nog sportevenementen van een dergelijke omvang naar Nederland te halen. Vooralsnog blijkt dat de politiek, als democratisch gekozen vertegenwoordiger van onze samenleving, niet de uiteindelijke verantwoordelijkheid wil nemen die hoort bij een dergelijke omvangrijke bidprocedure. Dat bleek ook al bij het verloren WK-bid in 2010.

En dat zou jammer zijn, want net als bij de Jeugd Olympische Spelen gaat het niet alleen om sport. Ook om cultuur en onderwijs. En ook om de route er naar toe. Het Rotterdamse bid zou de komende jaren een enorme impuls hebben gegeven aan de obesitas bestrijding van de jeugd in Nederland en in Rotterdam Zuid in het bijzonder, onder het motto Let’s Rock, Let’s Move, Let’s Sport…

In de komende maanden staan verschillende initiatieven op de agenda om het schrappen van het Olympisch Plan 2028 na te bespreken. Ik pleit er voor om hierbij ook de casus YOG 2018 te betrekken, want we kunnen veel leren van deze bidprocedure. Vooral over hoe onze samenleving in tijden van recessie denkt over de organisatie van grote (sport)evenementen en daarmee, naar mijn stellige overtuiging, enorme kansen laat liggen op juist een positieve ontwikkeling van onze land.

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier de eerdere blogs van Gerard Dielessen
Volg Gerard Dielessen op Twitter via www.twitter.com/gerarddielessen
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.