Arnhem,
26
september
2014
|
09:03
Europe/Amsterdam

Voorstellen voor bestuurssamenstelling NOC*NSF

Marcella Mesker wordt voorgedragen voor bestuur NOC*NSF

Conform het rooster van aftreden zijn tijdens de Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF op 18 november 2014 drie bestuursleden aftredend. Het gaat om Tineke Bartels - de Vries, Anneke van Zanen - Nieberg en Jan Willem Maas.

Anneke van Zanen en Jan Willem Maas hebben kenbaar gemaakt dat zij beschikbaar zijn voor een 2e bestuurstermijn en het bestuur van NOC*NSF is verheugd hen voor die termijn aan de leden voor te kunnen dragen.

Tineke Bartels heeft al vroegtijdig aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn en zal op 18 november aanstaande in de Algemene Vergadering aftreden en afscheid nemen. Het bestuur denkt in deze vacature een uitstekende opvolgster te hebben gevonden in voormalig toptennisster Marcella Mesker. Zij zal door het bestuur van NOC*NSF aan de leden als bestuurslid worden voorgedragen.

De hiervoor genoemde bestuurs(her)verkiezingen zullen verlopen conform de bepalingen in de statuten van NOC*NSF en de Code Goed Sportbestuur. Dat betekent onder andere dat de leden van NOC*NSF altijd de mogelijkheid hebben om andere kandidaten voor te dragen of bestuursvoorstellen af te wijzen. De leden van NOC*NSF ontvangen de hierover benodigde informatie gelijk met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2014.

De huidige bestuurstermijn van voorzitter André Bolhuis loopt in november 2015 af. 

André Bolhuis daar over: "Hoewel mijn huidige termijn pas in november 2015 afloopt, heb ik het wenselijk geacht om tijdig kenbaar te maken dat ik beschikbaar ben voor een nieuwe en laatste termijn t/m 2019. In de vele gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gevoerd heb ik zowel een groot vertrouwen als een belangrijke transitieopdracht voor de sport geconstateerd. Deze combinatie motiveert mij enorm om me eind 2015 voor een nieuwe termijn als voorzitter van NOC*NSF beschikbaar te stellen."