Arnhem,
26
juli
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Voorlopige gunning topsporttrainingsprogramma’s naar Icedôme Almere

ARNHEM - De KNSB en NOC*NSF hebben de topsporttrainingsprogramma’s en een ISU-wedstrijd voorlopig gegund aan Icedôme Almere, per seizoen 2016-2017. Het gaat om de programma’s voor langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inline-skaten. En er zal per seizoen één wedstrijd die de ISU toekent in deze accommodatie plaatsvinden. De andere (ISU) wedstrijden kunnen ook in Thialf Heerenveen en TranSportium Zoetermeer georganiseerd worden. NOC*NSF en de KNSB werken samen met Icedôme Almere de voorlopige gunning uit tot een contract. Bij deze uitwerking zijn voorwaarden gesteld, om er zeker van te zijn dat de voortgang van het proces en gewenste mijlpalen worden gerealiseerd. De beide andere aanbieders, Thialf Heerenveen en TranSportium Zoetermeer, hebben een week de gelegenheid om tegen deze voorlopige gunning in beroep te gaan. André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme waarmee zowel Thialf, TranSportium, als Icedôme aan de toekomst van de sport in Nederland willen bijdragen. Ik hoop ook dat alle drie gerealiseerd zullen worden. We hebben samen met de KNSB de voorlopige keuze voor de locatie voor onze topsporttrainingsprogramma’s laten vallen op Icedôme Almere. Wij hebben ons daarbij laten adviseren door een breed samengestelde beoordelingscommissie, bestaande uit deskundigen op diverse gebieden.” Achtergrond De KNSB en NOC*NSF hebben samen de ambitie om de schaatssport in de breedte in Nederland op wereldniveau te krijgen en te houden. Dit sluit aan bij de plannen van de KNSB op weg naar 2020 en bij de top-tienambitie van NOC*NSF. Vorig jaar zijn er drie serieuze initiatieven gepresenteerd op het gebied van nieuwe schaatsaccommodaties in Nederland: Thialf Heerenveen, Icedôme Almere en TranSportium Zoetermeer. De drie plannen hebben ieder een duidelijke eigen visie en een unieke invulling. Proces Om een optimale keuze te kunnen maken voor een topsporttrainingsaccommodatie, hebben de KNSB en NOC*NSF gezamenlijk een uitvraag gedaan naar deze plannen. Met als doel de beste topsporttrainingsaccommodatie voor de Nederlandse topsporters en talenten in het langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en inline-skaten. De KNSB en NOC*NSF zijn daarbij uitgegaan van een trainingsaccommodatie specifiek voor topsport. Een accommodatie die het hele jaar open is voor de sporters en over alle faciliteiten beschikt voor optimale training, voorzieningen voor huisvesting, onderwijs en medische begeleiding. Er is een beoordelingscommissie samengesteld met diverse expertises om de plannen van de drie aanbieders te beoordelen. Deze commissie heeft een adviesrapport opgesteld en aan de voorzitters van beide besturen aangeboden. Op basis hiervan waren de voorzitters van mening geen keuze te kunnen maken zonder er zeker van te zijn dat de accommodatie van hun keuze ook daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden. Voorlopige gunning De KNSB en NOC*NSF hebben daarom een aanvullend onderzoek voorgesteld. De voorzieningenrechter heeft echter bepaald dat de keuze nu wel moet worden gemaakt, maar dat ná de voorlopige gunning de door de voorzitters gewenste zekerheid verder vorm kan worden gegeven. Deze voorlopige gunning is vandaag door beide voorzitters, met inachtneming van het vonnis en de aandachtspunten uit het rapport van de beoordelingscommissie, aan Icedôme Almere verleend.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.