Arnhem,
28
februari
2019
|
07:27
Europe/Amsterdam

Verklaring NOC*NSF naar aanleiding interview van Volkskrant met Cees-Rein van den Hoogenband

In het interview dat Cees-Rein van den Hoogeband met de Volkskrant heeft gehad, heeft hij openheid van zaken gegeven over de wijze waarop binnen de Nederlandse sport door NOC*NSF en de sportbonden samen wordt gewerkt aan het doorlopend versterken van de medische begeleiding van Topsporters.

Van den Hoogenband heeft daarbij aangegeven dat signalen uit de praktijk over ontwikkelingen in dit vakgebied zoals bijvoorbeeld in het medicijngebruik, altijd met elkaar worden besproken en waar gewenst externe deskundigen en specialisten worden geconsulteerd. Deze gesprekken leiden met enige regelmaat tot vakmatige discussies waarbij verschillen van opvattingen op tafel komen en open worden besproken. Al enige tijd is het voorschrijven van schildkiermedicatie onderwerp van gesprek. Dit vanwege signalen dat het gebruik door topsporters hoger zou zijn dan je vanuit gebruikscijfers buiten de sport zou verwachten. 
De KNSB heeft op basis van deze signalen in juli van 2018 haar sporters voor onoordeelkundig gebruik van medicijnen per brief gewaarschuwd.

Wij steunen de KNSB bij haar acties om medicijn gebruik zonder medische noodzaak te voorkomen. NOC*NSF heeft ervoor gekozen dit eerst binnen de medische sector zelf te laten onderzoeken alvorens conclusies te trekken. 
Wij constateren dat we onderling in de zomer van 2018 niet voldoende met elkaar de strategie hebben doorgesproken om erachter te komen wat de oorzaken zijn van de gesignaleerde ontwikkeling van dit medicijngebruik en wat eraan gedaan zou kunnen worden. Er is contact geweest, maar onze reacties op dezelfde signalen verschillen van elkaar.

Wat Cees-Rein in het interview daarover zegt geeft helaas niet het beeld van het gezamenlijk optrekken bij het telkens weer verbeteren van de sportmedische begeleiding. Dat betreuren wij. Vooral omdat we in de praktijk nu juist wel steeds nauwer samenwerken waar het de medische begeleiding van topsporters betreft.

Cees-Rein van den Hoogenband daarover: “Ik heb me laten meeslepen door mijn eigen betoog en mijn passie voor het zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren van de medische begeleiding van topsporters. Ik heb kwalificaties gebruikt die ik niet had moeten gebruiken en dat betreur ik.
Bij het antwoorden op de vraag van de Volkskrant over Jac Orie gaf ik zoals in het artikel vermeld staat, mijn persoonlijke mening. Ik realiseer me dat niet had moeten doen. Het is mijn expertise gebied niet en dit past ook niet in een interview dat ik op dat moment als medisch directeur geef.”