Arnhem,
19
december
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Uitwerkingen in de loop van 2014

Hoogte en doelgroep kostenvergoeding In de loop van 2014 zal gewerkt worden aan een nieuw kostenvergoedingsregeling, waarbij de hoogte en de doelgroep worden herzien. Wanneer een nieuwe kostenvergoedingsregeling in zal gaan wordt nog nader bepaald. Het eerste halfjaar van 2014 blijft de kostenvergoedingsregeling in ieder geval ongewijzigd. Topsportspaarregeling In de loop van 2014 zal nader naar de Topsportspaarregeling worden gekeken. Al langer bestaat de wens om de Topsportspaarregeling om te vormen tot een fiscaal aantrekkelijke overbruggingsregeling. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.