Arnhem,
11
april
2015
|
20:16
Europe/Amsterdam

Tour langs sportclubs om alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen

Samenvatting

Slechte handhaving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in de sportkantines is een probleem waar de sport nog steeds mee te kampen heeft. Om dit aan te pakken wordt de komende vier jaar een groot aantal sportclubs bezocht om ze bewust te maken van de schadelijke gevolgen van overmatig drankgebruik onder jongeren en worden oplossingsrichtingen aangedragen. Nico van der Lely, kinderarts en expert op dit gebied, is het boegbeeld van deze campagne. Het initiatief werd aangekondigd door staatssecretaris Martin van Rijn tijdens de korfbalfinale in Ahoy.

Recente onderzoeken wijzen uit dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de naleving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in sportkantines. In 2011 handhaafde slechts 4 procent van de sportverenigingen de leeftijdsgrens van 16 jaar. In twee jaar tijd is dat, mede dankzij inspanningen vanuit de sport, gestegen naar 15 procent in 2013. Dit vindt de sport echter nog steeds onvoldoende.

Nico van der Lely, kinderarts en oprichter van alcoholpoli’s in Nederland: ‘’Ik zie in mijn praktijk dagelijks de grote gevolgen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren. Kinderen die blijvend schade overhouden aan overmatig alcoholgebruik en hierdoor bijvoorbeeld een schoolniveau zakken. Veel mensen en jongeren zijn zich niet bewust van deze gevolgen en daarom organiseren we deze bijeenkomsten bij sportverenigingen.’’

Tijdens de bijeenkomsten krijgen sportverenigingen onder andere tips om de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol te handhaven. Er zijn instructievideo’s, waarin acteurs lastige situaties aan de bar naspelen en tips worden gegeven om op een juiste manier te vragen naar een legitimatiebewijs en ‘nee’ te verkopen. Daarnaast is er een e-learning module ‘Verantwoord alcohol schenken’ beschikbaar en zijn er materialen om de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik kenbaar te maken in de kantine.

Martin van Rijn, staatssecretaris VWS: “NIX 18, dat zou in alle sportkantines volstrekt normaal moeten zijn. Helaas is het tegendeel waar. Sportkantines scoren beroerd op het naleven van de leeftijdgrens. Jongeren krijgen daar te makkelijk alcohol. Ik ben dan ook heel blij dat NOC*NSF en dr. Van der Lely het initiatief nemen om dit aan te pakken. Met bewustwording voor jongeren en betrokkenen maar ook gewoon met praktische tips om de naleving te verbeteren.”

Ton Rombouts, vice-voorzitter van NOC*NSF: “De baromzet in de sportkantine is voor veel sportclubs een belangrijke bron van inkomsten. Maar we hebben vanuit de sport ook de verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt omgegaan, zeker bij jongeren. We moeten het in de sport normaal gaan vinden om naar een legitimatiebewijs te vragen bij het verstrekken van alcohol. Dat vraagt om een cultuuromslag.”

De bewustwordingscampagne wordt mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Ministerie van VWS, zorgverzekeraar DSW, NOC*NSF, KNHB, KNVB, KNLTB en KNKV.

Zie hier voor alle maatregelen om drankgebruik door minderjarigen rond sport tegen te gaan. 

Voor vragen over het persbericht kunt u contact opnemen met de volgende woordvoerders:

Woordvoerder NOC*NSF: Geert Slot, geert.slot@nocnsf.nl tel: 0651597327

Woordvoerder Ministerie VWS: Leonne Gartz, l.gartz@minvws.nl tel: 06 15084912

Woordvoerder Stichting Jeugd & Alcohol: Nico van der Lely, 06 52881218