Arnhem,
21
februari
2018
|
09:26
Europe/Amsterdam

Topsporters positief over inzet extra 10 miljoen

Samenvatting

De NOC*NSF AtletenCommissie (AC) is positief over de brief van de Minister van Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, aan de Tweede Kamer over de inzet van de 10 miljoen extra voor topsport.

Hinkelien Schreuder, vanaf 1 maart voorzitter NOC*NSF Atletencommissie:“De AC onderschrijft de in de brief genoemde maatregelen en is daarbij verheugd dat 1 miljoen euro rechtstreeks in atleten wordt geïnvesteerd. De overheid neemt de bestaande Kostenvergoedingsregeling voor haar rekening, waardoor deze een solide basis krijgt en Selectie sporters krijgen vanaf 2019 de mogelijkheid om meer te declareren dan nu het geval is. Daarnaast wordt de zo noodzakelijke uitbreiding van vervoersvoorzieningen voor talenten mogelijk gemaakt.”

De AtletenCommissie heeft er vertrouwen in dat ook een onderwerp als ‘sparen voor later’ in de samenwerking tussen de overheid en de NOC*NSF Werkgroep Athletes Services verder opgepakt zal worden.Het verder professionaliseren van voorzieningen en het beroep van topsporter vergroot de aantrekkingskracht. Daar waar nu talenten soms afhaken, wordt het toekomstbeeld beter met deze maatregelen. Talenten worden gestimuleerd en uitvalskansen nemen af. Hierdoor wordt de kans op topsportsucces en medailles vergroot.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer, met daarin aandacht voor de onderwerpen binnen het topsportbeleid waar deze extra investering voor gebruikt zal worden, is hier te vinden.

De NOC*NSF AtletenCommissie is de verbindende schakel tussen NOC*NSF en Nederlandse topsporters (A-, HP- en selectiestatus sporters). Enerzijds als hét aanspreekpunt voor de topsporter als het gaat om topsportbeleid en de belangen van topsporters in Nederland. Anderzijds als volwaardige gesprekspartner voor NOC*NSF, sportbonden en andere stakeholders in de topsport.

Voor meer informatie: Hinkelien Schreuder, hinkelienschreuder@gmail.com