Arnhem,
06
november
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Sportkracht Noord, partner van Olympisch Netwerk NL

ASSEN - Sport Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, SportDrenthe, Topsport NOORD, NOC*NSF, VSG Noord en KNVB district Noord hebben vrijdag op de Drentse Golf en Country Club in Assen het convenant ‘Sportkracht Noord, partner van het Olympisch Netwerk NL’ ondertekend. De partijen vormen samen de kerngroep van het Olympisch Netwerk Noord Nederland.

Uitgangspositie
De kracht van sport wordt breed gezien en erkend door de kernpartners en diverse stakeholders. Voor Noord-Nederland betekent dit de mogelijkheid om een integraal sportbeleid voor de drie noordelijke provincies te ontwikkelen. De tijd is hier rijp voor en ook voor provincies, de gemeenten, geledingen van sportbonden en andere partijen liggen hier veel mogelijkheden.

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling NOC*NSF: "Ik ben er heel blij mee. Het eerste Olympisch Netwerk nieuwe stijl waarin niet alleen de sportraden maar ook de VSG en de KNVB participeren. Hier heb ik de afgelopen twee jaar op gestuurd en in Noord is het nu gelukt. Uitgangspunt daarbij is dat de sport samen sterk staat en elkaar heel hard nodig heeft in de turbulente ontwikkelingen. De samenwerking tussen deze organisaties was tot voor kort niet vanzelfsprekend. Hopelijk volgt de rest van Nederland binnen afzienbare tijd."

Rol Sportkracht Noord
Het netwerk van de verschillende partners strekt zich uit in het hele Noorden. Door de gebundelde ervaring van de noordelijke partners willen we optimale maatschappelijke spin off bereiken waarbij de kracht van sport wordt ingezet . De partners nemen initiatieven en brengen andere partijen bij elkaar.

Gedeelde ambities
Een gezamenlijke, noordelijke aanpak kan op verschillende terreinen een meerwaarde betekenen. De onderwerpen waarop noordelijke samenwerking kansen biedt, kunnen in aantal worden uitgebreid of beperkt naar wens van de partners. In een uitvoeringsplan voor de komende jaren zijn de gedeelde ambities nader uitgewerkt en worden vijf thema’s en concrete kansen binnen de thema’s benoemd.

De thema’s zijn presteren, meedoen, vitaal Noorden, ruimte en beeld. Deze worden uitgewerkt naar concrete activiteitsonderdelen zoals bewegingsstimulering in de openbare ruimte, vitale sportverenigingen en aandacht voor kwetsbare groepen.

Foto: Van links naar rechts: Erik Lenselink (NOC*NSF), Rob de Waard (Huis voor de Sport Groningen), Hans de Lang (SportDrenthe), Saakje Mulder (Sport Fryslân), René Ahlers (KNVB district Noord), Frits Alberts (VSG Noord) en Willem Veldman (Topsport Noord).
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.