Arnhem,
04
september
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Sportimpuls ondersteunt 146 sportprojecten

ARNHEM - Honderdzesenveertig sportprojecten in Nederland hebben te horen gekregen dat hun aanvraag voor de landelijke Sportimpuls wordt toegekend. Dat blijkt uit de definitieve lijst die ZonMw en NOC*NSF vandaag hebben bekendgemaakt. De sport- en beweegaanbieders kunnen daarmee in hun buurt activiteiten opstarten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen, maar dat wel zouden willen. Lokale samenwerking is daarbij essentieel.

Met de Sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders twee jaar lang financieel ondersteund bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Het afgelopen jaar stelde het ministerie van VWS hiervoor 11 miljoen euro beschikbaar. “De Sportimpuls laat maar weer eens zien op hoeveel manieren sport kan bijdragen aan een kerngezond Nederland”, zegt Erik Lenselink, hoofd Sportontwikkeling bij NOC*NSF. “Sport is gezond, het haalt mensen uit hun isolement en het zorgt voor vriendschap en respect. Kortom: we winnen veel met sport.”

Daarnaast is binnen de Sportimpuls 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma ‘Kinderen sportief op gewicht’. Dit geld is over twintig projecten verdeeld.

Doelgroepen en spreiding
De subsidieaanvragen voor de Sportimpuls konden van november vorig jaar tot begin maart 2013 worden ingediend bij ZonMw. Daarna volgde de beoordelingsprocedure en afgelopen maand konden afgewezen projecten nog bezwaar aantekenen. Landelijk heeft dit uiteindelijk geleid tot 146 projecten die dankzij de Sportimpuls kunnen worden gerealiseerd. Er is een grote concentratie van projecten in Noord- en Zuid-Holland. Andere gebieden waar relatief veel aanvragen zijn toegekend zijn Gelderland, Overijssel en Limburg.

Van het totaal aantal gehonoreerde projecten is 30 procent gericht op de jeugd, 27 procent op volwassenen en 21 procent op ouderen. Achttien procent van de aanvragen is gericht op chronisch zieken en gehandicapten. De laatste vier procent is op overige doelgroepen gericht. Wat thema betreft zijn de projecten in ruim een derde van de aanvragen (34 procent) gericht op gezondheidsbevordering. Bij 19 procent is het doel het bevorderen van een leefbare buurt (19 procent), gevolgd door het bevorderen van de motorische ontwikkeling van de deelnemers (15 procent), integratie (14 procent) en empowerment (13 procent).

In bijna de helft (48 procent) van de gehonoreerde aanvragen is het aanbod georganiseerd vanuit een sportvereniging. De meest betrokken sporten zijn voetbal (13 procent), gymnastiek (9 procent), dansen en wandelen (beide 7 procent).

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij het opstarten van de uitvoering van hun lokale actieplannen. NOC*NSF is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kaders, ZonMw voor het daadwerkelijk verstrekken van de subsidie. Beide organisaties werken nauw samen met kennisinstituut NISB.

Klik hier voor een lijst van de gehonoreerde projecten (pdf).
Kijk voor meer informatie over de Sportimpuls op: www.sportindebuurt.nl/sportimpuls
Meer informatie over de projecten vindt u op www.zonmw.nl/sportimpuls
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.