Arnhem,
20
mei
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Sportfonds Leo van der Kar ondergebracht bij NOC*NSF

ARNHEM - Het door Leo van der Kar opgerichte Sportfonds Leo van der Kar blijft ook na 54 jaar voortbestaan en wordt ondergebracht bij NOC*NSF. Dinsdagmiddag droeg Hans van de Kar, zoon van de oprichter en naamgever, het fonds voorafgaand aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF over aan André Bolhuis, voorzitter van NOC*NSF. Hans van de Kar, voorzitter van het Sportfonds Leo van der Kar: "Mijn vader heeft na zijn eigen sportcarrière het initiatief genomen om met behulp van een fonds jonge Nederlandse sporttalenten de gelegenheid te geven om elders op de wereld en bij gerenommeerde coaches stage te lopen. Ik heb na de dood van mijn vader in 1992 dat goede werk voort kunnen zetten met behulp van een aantal gedreven vrijwilligers. Nu is de tijd gekomen om het Sportfonds in te bedden in NOC*NSF waar het als Fonds op naam zal blijven voortbestaan. Ik ben daar blij mee omdat het Sportfonds op deze wijze bij kan blijven dragen aan de ontwikkeling van Nederlandse sporttalenten." André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: “Het Sportfonds Leo van der Kar heeft een belangrijke rol gespeeld in de persoonlijke en sportieve ontwikkeling van vele nu succesvolle topsporters. Ik heb in het verleden als chef de mission van het Olympisch Team een groot aantal sporters naar de Olympische Spelen mee kunnen nemen die enige jaren daarvoor door het Sportfonds op stage waren gezonden naar belangrijke buitenlandse trainers en coaches. Wij zijn erg blij dat we dit Fonds over mogen nemen en zullen het koesteren, goed beheren en vooral graag gebruiken voor de ontwikkeling van weer nieuwe sporttalenten in Nederland.” Sportfonds Leo van der Kar De afgelopen 54 jaar heeft het Sportfonds Leo van der Kar Fonds ruim 1.500 talentvolle jonge sporters en aankomende coaches een vaak beslissend zetje in de rug gegeven. In lijn met de doelstelling van de naamgever/oprichter heeft het fonds een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingsmogelijkheden van jonge sporters, in constructieve samenwerking met bedrijven, personen en instanties, waaronder VWS, NOC*NSF en haar voorlopers. Dankzij het Sportfonds hebben veel sporters een zeer waardevolle stap kunnen maken in hun topsportcarrière. NOC*NSF ziet, naast de historische betekenis van het sportfonds, ook een toekomst voor het Sportfonds Leo van der Kar. In het kader van het nieuw ontwikkelde beleid gericht op fondsenwerving, ziet NOC*NSF namelijk mogelijkheden om nieuwe middelen te genereren voor het sportfonds. Uitgangspunten zijn de oorspronkelijke doelstelling en bestaande criteria voor aanvragen. In de nieuwe situatie stelt NOC*NSF de toegezegde blijvende betrokkenheid van de huidige bestuursleden bijzonder op prijs. De officiële overdracht vindt op dinsdag 20 mei plaats, voorafgaand aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF op Papendal in Arnhem. >> Meer weten over Geven aan Sport? Ga naar www.nocnsf.nl/geven-aan-sport
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.