Arnhem,
03
september
2014
|
17:53
Europe/Amsterdam

Sportdeelname Index daalde in juli door vakantieperiode

Ten opzichte van 2013 is er in 2014 nog steeds sprake van forse stijging

Samenvatting

In de afgelopen zeven maanden is er, vergeleken met de eerste zeven maanden van 2013, vier procent meer gesport. Deze groei van ruim 600.000 mensen komt vooral doordat meer vrouwen zijn gaan sporten dan in 2013.  Uit de Achmea Sportindex tot 18 jaar blijkt dat ook bij de jeugd in 2014 meer gesport wordt dan in 2013. Ten opzichte van juni 2014 is de sportdeelname in juli 2014 door de vakantieperiode gedaald. Maandelijks onderzoekt GfK in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland door ruim 3200 mensen van 5 tot 80 jaar hierover te bevragen.

De NOC*NSF Sportdeelname Index kwam in juli 2014 uit op 111. Dit is een daling ten opzichte van juni 2014, toen de index op 134 stond. Van de totale populatie zegt 55 procent de afgelopen maand minimaal vier keer te hebben gesport, tegen 59 procent in juni. Deze daling wordt veroorzaakt door de vakantieperiode.

Vergelijken we de indexcijfers 2014 met die van 2013 dan zien we een stijging van 87 punten in juli 2013 naar 111 punten in juli 2014. In juli 2013 gaf 54 procent van de respondenten aan minimaal vier keer te hebben gesport, nu is dat 55 procent.

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Ik zie met tevredenheid dat de stijging ten opzichte van 2013 nog steeds door zet. Uit de cijfers komt nu voor het tweede jaar ook naar voren dat er tijdens de vakantie minder wordt gesport. We gaan ons er op richten om die daling volgend jaar tegen te gaan.”

 

Achmea Sport Index tot 18 jaar

De Achmea Sport Index tot 18 jaar stond in juli 2014 op 77, net als bij de NOC*NSF index voor alle leeftijden betekent dit een daling ten opzichte van juni 2014. Ook bij de jeugd zet de stijging ten opzichte van 2013 wel door: 66 procent van de schoolgaande kinderen heeft in juli 2014 minimaal vier keer gesport. In juli 2013 was dat nog 62 procent.

Alle informatie over de NOC*NSF Sportdeelname Index en de Achme Sport Index tot 18 jaar vindt u samen met de eerdere maandmetingen hier.