Arnhem,
14
mei
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Sport op weg naar uniform tuchtrecht

ARNHEM - Het is essentieel dat spelers die zich op en rond het veld misdragen volgens een transparant en uniform tuchtsysteem worden vervolgd en gestraft. Dit moet gebeuren door een goed georganiseerd tuchtcollege en op een consistente manier. Dat bepleitte Marijke Fleuren namens de Werkgroep 'Naar een veiliger sportklimaat' dinsdag tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De bij NOC*NSF aangesloten sportbonden stemden aansluitend in met de gekozen richting om te komen tot een uniform tuchtrecht binnen de sport.

Vanuit het actieplan Naar een veiliger sportklimaat (VSK) is de afgelopen maanden een beweging op gang gebracht om het belang van tuchtrecht samen met de sportbonden nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Het actieplan is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Het wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF, met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers. Marijke Fleuren van de Werkgroep Veilig Sportklimaat: "Als we dat veilige sportklimaat in werking willen zetten is het alleen geloofwaardig als daar aan het eind van de rit een goed georganiseerd tuchtrecht tegenover staat."

De essentie van het actieplan is dat iedereen binnen de sportvereniging zich bewust wordt van zijn of haar gedrag. Alleen dan kan er gezamenlijk worden gewerkt aan gedragsverandering op en rond het veld. Binnen het programma ligt de nadruk op preventie, maar als het nodig is moet de sport krachtig kunnen optreden tegen uitwassen en excessen. Daarom is het essentieel dat spelers die zich op en rond het veld misdragen, op consistente wijze worden vervolgd en gestraft.

Een effectief tuchtrecht is dan ook een belangrijk onderdeel van het actieplan. In het actieplan is de ambitie geformuleerd dat alle bonden uiterlijk in 2016 een transparant en uniform tuchtsysteem hebben dat wordt uitgevoerd door een goed georganiseerd tuchtcollege.

Op basis van een sportbrede inventarisatie onder 61 sportbonden, interviews met stakeholders en experts en gesprekken met 29 vertegenwoordigers van 19 sportbonden is het gewenste toekomstbeeld voor 2016 voor wat betreft het tuchtrecht tot stand gekomen. Het gaat dan om:

1. Het creëren van een vergroot bewustzijn van nut en noodzaak van tuchtrecht;
2. Uniformiteit op het gebied van de aanpak van grensoverschrijdend gedrag;
3. Gezamenlijk formuleren en vaststellen van kwalitatieve waarborgen op het gebied van tuchtrecht;
4. Faciliteren van bonden bij de implementatie van de kwalitatieve waarborgen;
5. Inrichten van een sportbreed expertisepunt op het gebied van tuchtrecht.

Het ledenberaad heeft ermee ingestemd om deze vijf onderwerpen verder uit te werken, te concretiseren en met nadere voorstellen hierover te komen.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.