Arnhem,
25
september
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Sport en bewegen nieuw thema in de Zorgatlas

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

DELFT - Voor professionals in de zorg bestaat al jaren de Zorgatlas, een nationale atlas met meer dan 1.000 kaarten over gezondheid en zorg in Nederland. Nieuw in de Zorgatlas is het thema Sporten en bewegen. "Een mooie etalage voor alle informatie die we op buurtniveau al hebben omtrent sportdeelname", vindt Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF.

Het thema Sport en bewegen in de Zorgatlas is een onmisbaar instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk. Het nieuwe themadeel is vandaag officieel gelanceerd tijdens het congres van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in Delft.

Het thema Sporten en Bewegen bestaat uit vijf onderwerpen:


Sport- en beweegdeelname
Sport- en beweegaanbod
Gehandicaptensport
Sportzorg
Topsport en Beleid

Zo is bijvoorbeeld in een oogopslag te zien wat de regionale verschillen zijn in sportdeelname. Dit varieert in 2010/2011 van 53 procent (Zeeuws-Vlaanderen) tot 74 procent (Zuidwest-Drenthe). Ook is per sport de deelname per gemeente in kaart gebracht. Bij het onderwerp Beleid zijn alle 172 Sportimpulsprojecten in kaart gebracht. Zo is te zien hoeveel projecten per gemeente eind 2012 gehonoreerd zijn. Via een klik op de kaart, is een directe verwijzing naar het project beschikbaar.

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF: “Het thema ‘sport en bewegen’ in de Zorgatlas is een mooie etalage voor alle informatie die we op buurtniveau al hebben omtrent sportdeelname. Al deze informatie zit in het Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS). Het verhogen van sportdeelname en het gezonder maken van Nederland is mogelijk door integrale samenwerking op buurtniveau. Systemen als de Zorgatlas en KISS ondersteunen gemeenten, sportbonden en sportaanbieders om gezamenlijke de juiste aanpakken te kiezen.”

Het thema Sport en bewegen is tot stand gekomen door een samenwerking van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Mulier Instituut, NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en NOC*NSF. Nog niet alle onderwerpen zijn volledig uitgewerkt. Er zal met enige regelmaat een release plaatsvinden met daarin actualisaties van bestaande kaarten en uitbreiding met nieuwe kaarten.