Arnhem,
15
februari
2018
|
03:40
Europe/Amsterdam

Reactie NOC*NSF op artikel Volkskrant over Jillert Anema

Woensdagavond 14 februari meldde de Volkskrant ons dat zij de volgende dag een stuk zouden publiceren waarin Jillert Anema zou vertellen over de maatregelen die NOC*NSF na Sochi 2014 tegen hem zou hebben genomen als reactie op zijn voorstel om afspraken te maken over het verloop van de Ploegenachtervolgingswedstrijd Nederland – Frankrijk.

Wij betreuren het zeer dat dit bericht nu naar buiten komt. Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: “Vandaag zou het alleen over de sportieve strijd op het ijs moeten gaan.”

NOC*NSF heeft de Volkskant laten weten dat hetgeen Anema in dat interview met de Volkskant heeft gezegd over de genoemde ploegenachtervolgingswedstrijd, deels klopt.

Wij hebben de Volkskrant het volgende laten weten.

Jillert Anema heeft op 21 februari 2014 het voorstel gedaan om afspraken te maken omtrent de wijze waarop Nederland en Frankrijk die wedstrijd zouden kunnen laten verlopen.

Anema was in Sochi de coach van het Franse team.

De teamleiding van TeamNL Sochi 2014 wees het voorstel van Anema resoluut van de hand.

Maurits Hendriks, Chef de Mission TeamNL Sochi 2014: “Meteen op het moment dat het voorstel van Anema mij bereikte heb ik aangegeven dat dit een schending zou zijn van de Olympische waarden en de waarden van de sport in het algemeen, zoals fair play en respect. Ik heb dit met Koops zo besproken en hem het besluit aan Anema laten overbrengen.”

Maurits Hendriks heeft Anema op de volgende dag - 22 februari - duidelijk gemaakt hoe NOC*NSF en de teamleiding van TeamNL over zijn voorstel dacht en hem bij die gelegenheid ook laten weten zijn handelen met voorzitter en directeur van NOC*NSF te zullen bespreken.

Algemeen directeur Gerard Dielessen: “Het voorstel van Anema was duidelijk in strijd met de door ons onderschreven Code of Ethics. Ik heb op dat moment vastgesteld dat Maurits Hendriks juist heeft gehandeld door de gedachte ondubbelzinnig af te wijzen.”

NOC*NSF heeft kort na afloop van Sochi 2014 besloten door middel van een brief Anema duidelijk te maken dat hij in strijd met de code of ethics heeft gehandeld.

NOC*NSF heeft in die brief aangegeven het bij deze vaststelling te laten en er vanuit te gaan dat dit gedrag in de toekomst niet meer opnieuw zal voorkomen.

Deze brief van André Bolhuis en Gerard Dielessen is op 11 maart 2014 aan Jillert Anema verzonden.

De brief is hier te vinden.