Arnhem,
17
december
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Rabobank verlengt partnership NOC*NSF en wordt Partner in Sport

ARNHEM - Rabobank en NOC*NSF continueren hun succesvolle samenwerking met een nieuwe periode van vier jaar tot en met 31 december 2016. Rabobank Nederland, voorheen Official Supplier van de sportkoepel, zet steviger in op de samenwerking en wordt Partner in Sport. De bank committeert zich hiermee aan Mission 2016, het programma van NOC*NSF dat tot doel heeft om de sportparticipatie te verhogen en Nederland op Olympisch niveau – een top 10 ranking - te krijgen. Aan de hand van het thema Talent & Toekomst blijft Rabobank sporten en sporters helpen hun ambities te realiseren. Rabobank zal als Partner ook op andere terreinen samenwerken met NOC*NSF. Bestaande faciliteiten en initiatieven zoals de Rabo Topsportdesk en de ondersteuning van de gehandicaptensport worden onderdeel van het partnership. “Sport als bindmiddel en leverancier van sociale cohesie, daar hechten wij waarde aan. Onze lokale banken spelen daar nu al vaak op in. Rabobank wil de positie als dé bank van sportend Nederland vasthouden. Ons partnership met NOC*NSF is daarbij een belangrijke ondersteuning. Als Partner zijn we ook in staat om een nog sterkere Olympische binding te verkrijgen”, aldus Sipko Schat, lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. “We zijn verheugd dat Rabobank, als vertrouwd gezicht in Nederland sportland, nu ook als Partner in Sport de doelstellingen van NOC*NSF over de volle breedte van de sport gaat ondersteunen De kennis en kunde die de Rabobank als Partner in Sport op het terrein van begeleiding van de bonden, sportsponsoring, communicatie en het bankwezen ter beschikking stelt, is een versterking voor NOC*NSF”, aldus Andre Bolhuis, voorzitter NOC*NSF.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.