Arnhem,
23
oktober
2018
|
16:28
Europe/Amsterdam

Procedure opvolging André Bolhuis bekend gemaakt

Samenvatting

NOC*NSF voorzitter André Bolhuis heeft zijn afscheid aangekondigd als voorzitter van NOC*NSF. Hij zal op 20 mei 2019 aftreden tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Inmiddels is het bestuur van NOC*NSF gestart met de inrichting van het proces van werving, selectie, voordracht en benoeming van een nieuwe voorzitter.

Net als bij de laatste bestuur vacatures is ook nu een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze bestaat uit vijf voorzitters van onze leden, de voorzitter van de Atletencommissie en twee NOC*NSF bestuursleden.

De commissie bestaat uit:

• Hinkelien Schreuder, voorzitter NOC*NSF Atletencommissie

• Jan Dirk van der Zee, directeur/bestuurder KNVB Amateurvoetbal

• Marjan van Kampen-Nouwen, voorzitter Sportvisserij Nederland

• Pieter de Kroon, voorzitter RvT Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond

• Wim van Oijen, voorzitter Nederlandse Triathlon Bond

• Joachim Driessen, voorzitter Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging

• Rinda den Besten, bestuurslid NOC*NSF

• Jan Willem Maas, vicevoorzitter NOC*NSF, tevens commissievoorzitter

Deze samenstelling zorgt voor diversiteit en is een representatieve vertegenwoordiging van onze leden en bestuursleden. Het NOC*NSF-bureau ondersteunt de commissie. Werving- en selectiebureau K+V uit Veenendaal helpt de commissie - onder Sport&Zaken afspraken - met de inrichting en uitvoering van het proces.

De vertrouwenscommissie heeft als opdracht om in de loop van februari 2019 één kandidaat-voorzitter voor te dragen aan het bestuur van NOC*NSF. Het bestuur draagt deze kandidaat vervolgens voor aan de Algemene Vergadering. Leden van NOC*NSF kunnen ook een kandidaat voordragen.

De vertrouwenscommissie start met het opstellen van een profiel- en processchets (incl. tijdspad). Het bestuur heeft de vertrouwenscommissie gevraagd deze schets te bespreken in een separate informatiebijeenkomst met de leden van NOC*NSF. Tijdens deze bijeenkomst wordt input van de leden van NOC*NSF verzameld, waarna de commissie het definitieve vacaturedocument vast zal stellen.

NOC*NSF rekent er op dat de leden van NOC*NSF de komende tijd mee willen denken over een passend profiel en over geschikte kandidaten