Arnhem,
29
januari
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Prins van Oranje stopt als IOC-lid

DEN HAAG - De Prins van Oranje heeft de voorzitter van het IOC per direct gevraagd hem van zijn verplichtingen als IOC-lid in Nederland te ontheffen. Dit betekent statutair dat zijn ontslag bij de eerstvolgende sessie (Buenos Aires, september 2013) moet worden goedgekeurd en per einde kalenderjaar 2013 ingaat. Dat meldt het Koninklijk Huis op haar website.Willem-Alexander legt naar aanleiding van de troonswisseling zijn officiële functies neer, met in achtneming van de termijn en afhankelijk van de procedures van de betreffende organisatie. Hare Majesteit de Koningin en de Prins van Oranje nemen in het komend jaar een beslissing over voortzetting van hun erefuncties en beschermheer/vrouwschappen in de toekomst. Hierover volgt te zijner tijd nadere berichtgeving.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.