Arnhem,
19
november
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Prestigieus internationaal diploma voor actieplan VSK

ARNHEM– Tijdens de Algemene Leden Vergadering van NOC*NSF heeft het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ het Fair Play diploma van het International Committee for Fair Play (CIFP) gekregen. De prestigieuze prijs werd uitgereikt door dhr. Zeldenrust, permanent vertegenwoordiger namens Nederland bij UNESCO, en werd in ontvangst genomen door NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis, KNHB-voorzitter Jan Albers en voorzitter amateurvoetbal van de KNVB Bernard Fransen. Het International Committee for Fair Play (CIFP) is in 1963 opgericht door UNESCO en het IOC en heeft als doel om fair play wereldwijd te promoten. Daarvoor worden jaarlijks prijzen en diploma’s uitgereikt aan organisaties of mensen die zich duidelijk hebben onderscheiden op het gebied van fair play. Het actieplan Naar een veiliger sportklimaat heeft nu deze belangrijke prijs gewonnen. Met dit actieplan, dat wordt gesteund door het ministerie van VWS, werken de sportbonden en NOC*NSF samen om ervoor te zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het actieplan wordt door het CIFP geroemd vanwege het grote en brede draagvlak onder sportbonden in Nederland en de gezamenlijke aanpak. Het brede palet aan praktische cursussen en opleidingen voor trainers, bestuurders en sportclubs werd goed beoordeeld, evenals de goede balans tussen het stimuleren van gewenst gedrag en het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de sport. Ook de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè?!’, die is bedoeld om bij sportverenigingen het creëren van een cultuur van sportiviteit en respect onder de aandacht te brengen, werd positief ontvangen. Video: VereerdNOC*NSF-voorzitter André Bolhuis: “NOC*NSF, KNVB en KNHB zijn blij vereerd met het Fair Play diploma voor onze inzet voor het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. Dit actieplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS waar voor de sport haar heel erkentelijk is. Dit diploma is ook een grote waardering voor de inspanningen van het Ministerie.".Bolhuis vervolgt: "Ik hecht er verder aan om te benadrukken dat het ook een waardering is voor de inspanningen van alle andere sportbonden en verenigingen met wie samen werken aan een sportklimaat waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. In de basis is sport verbroedering en zorgt het voor vriendschap en respect bij al die 26.000 sportverenigingen die Nederland rijk is. We winnen daardoor veel met sport.”
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.