Arnhem,
19
september
2012
|
02:00
Europe/Amsterdam

Positieve beoordeling voor Centra voor Topsport en Onderwijs

ARNHEM - De Centra voor Topsport en Onderwijs zijn het studiejaar 2012-2013 ingegaan met een positieve beoordeling op zak. In opdracht van het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Oberon vorig studiejaar onderzocht hoe het er drie jaar na de oprichting met de CTO’s voorstaat en wat er gedaan kan worden om ze in de toekomst optimaal te laten functioneren. De conclusies van het onderzoek zijn kort voor de zomer gepresenteerd en geven aan dat alle vier de CTO’s succesvol zijn. Het CTO-model is daarmee een aanwinst voor de topsport in Nederland. Wel concluderen de onderzoekers dat de afstemming tussen topsport en het onderwijs sterk verbeterd kan worden. Jeroen Bijl, manager Topsport van NOC*NSF: “Het is een flinke steun in de rug dat dit onafhankelijke onderzoek heeft uitgewezen dat de CTO’s na drie jaar al zo’n succes zijn. De onderzoekers raden aan om op de ingeslagen weg verder te gaan en te werken aan continuïteit en verdere versterking van de kwaliteit. Het is nu voor de Nederlandse topsporters wel belangrijk snel met het onderwijs tot flexibele oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten te komen.” Het ministerie van VWS is vanaf het begin in 2009 zeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van 4 CTO’s die gevestigd zijn in Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en op Papendal. Zo levert het ministerie een belangrijk deel van de financiering van deze CTO’s. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer eind juni van dit jaar met een brief op de hoogte gebracht van de uitkomsten van dit onderzoek. Ze geeft daarin aan de aanbevelingen serieus te nemen: “Ik ben blij dat het CTO-model goed functioneert. Tegelijkertijd constateert het rapport een aantal aandachtspunten, met name op het terrein van onderwijs. Ik heb de genoemde knelpunten in de aansluiting topsport-onderwijs gedeeld met het ministerie van OCW.” Over het rapport van Oberon De opstellers van het rapport: “Allereerst concluderen we dat de implementatie van de CTO’s is geslaagd. In drie jaar tijd is op vier plaatsen in Nederland een nieuwe en gedegen infrastructuur tot stand gebracht die topsporters en talenten in staat stelt sporten, wonen en studeren goed te combineren. Dat is gezien de complexiteit van deze innovatie een bijzondere prestatie. De beoogde clustering en bundeling van voorzieningen en faciliteiten voor topsport, gespecialiseerde begeleiding, onderwijs en huisvesting van sporters is op alle CTO’s gerealiseerd.” In het rapport wordt vastgesteld dat alle vier de CTO’s in termen van bereik en effectiviteit succesvol zijn. Het rapport daarover: “Het CTO-model is daarmee een aanwinst voor de topsport in Nederland en lijkt in belangrijke mate bij te kunnen dragen aan de kansen op aansluiting op het internationale niveau in het licht van de Olympische ambities.” Volgens Oberon is het grootste knelpunt in het huidige functioneren van de CTO’s de aansluiting sport-onderwijs. Het gaat er daarbij vooral om dat meer flexibiliteit wenselijk is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door ict en tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs beter te benutten. Ook kunnen de afspraken op de ‘werkvloer’ bij directies, topsportcoördinatoren en docenten verbeteren. Ten slotte dienen volgens Oberon oplossingen gezocht te worden voor knelpunten in de huidige wet- en regelgeving voor het onderwijs zoals de dit jaar ingevoerde langstudeerdersregeling. De andere aanbevelingen uit het rapport ter versterking van de CTO’s betreffen o.a. het kwalitatief doorontwikkelen van de woonsituaties en het multidisciplinair overleg tussen de verschillende experts en begeleiders per CTO en over alle CTO’s heen. Het onderzoeksrapport en de brief van minister Schippers zijn hier te vinden.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.