Arnhem,
15
februari
2018
|
18:26
Europe/Amsterdam

Persverklaring

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van donderdag 15 februari 2018 zijn bij NOC*NSF een aantal vragen binnengekomen.

Via dit bericht beantwoorden wij deze vragen.

Heeft Jillert Anema een te lichte sanctie gekregen?
We hebben de gedachte van Anema in de kiem gesmoord. Anema heeft destijds begrip getoond voor het feit dat deze gedachte niet juist was en ziet dat nog steeds zo in. We hebben in 2014 een weloverwogen keuze voor een passende sanctie gemaakt op advies van interne en externe juristen. Onze reactie naar Anema was direct en duidelijk. We hebben er in Sochi al indringend met hem over gesproken.

Na versturen van de brief waarin onze stellingname was vastgelegd was voor ons de zaak afgedaan.

Melden bij IOC?
Nadat we het initiatief van Anema resoluut van de hand hadden gewezen en we op basis extern en intern juridisch advies de sanctie hadden bepaald en uitgevoerd, was voor ons de zaak afgedaan en hebben we niet overwogen om het aan het IOC te melden.
Nu de zaak door Anema zelf weer via de Volkskrant in de belangstelling is gebracht, hebben we het IOC alsnog geïnformeerd.

En als nu blijkt dat dit toch had gemoeten?
Dan luisteren we goed naar het IOC en gaan we met hen in overleg om te bezien op welke wijze we dat recht kunnen zetten.

Waarom niet openbaar?
We hebben de gedachte van Anema over de mogelijke afspraken voor de ploegachtervolging in de kiem gesmoord. Anema heeft destijds begrip getoond voor het feit dat deze gedachte niet juist was en ziet dat nog steeds zo in. We hebben in 2014 een weloverwogen keuze voor een passende sanctie gemaakt op advies van interne en externe juristen. Daar was openbaarmaking geen onderdeel van.

Waarom nu dan wel?
Nu Anema dit verhaal zelf eerder deze winter aan de Volkskrant heeft verteld en zijn versie donderdag gepubliceerd zou worden, leek het ons goed om openheid van zaken te geven.

Waarom nu?
Wij werden gisteren door de Volkskrant gemaild met de vraag om te reageren op het interview dat Anema hen had gegeven over deze zaak. Zij hadden het stuk voor vanochtend klaar en bij de mail gevoegd. De Volkskrant vroeg ons om een reactie op hetgeen Anema in dat stuk over de situatie in Sochi vertelde. Nu Anema zelf het verhaal aan de Volkskrant had verteld en die krant ons meldde dat zij dit stuk donderdagochtend als voorverhaal voor de 10K zouden publiceren, besloten wij openheid van zaken te geven. Wij kregen daar de tijd voor tot 01.00 uur Koreaanse tijd. Het is aan de Volkskrant om uit te leggen waarom zij er voor hebben gekozen dit verhaal juist op deze dag te brengen.

Voor nadere info kan contact opgenomen worden met:

Geert Slot
Woordvoerder / Spokesman NOC*NSF
Korea: +82 10 44 008 075 (7 - 25 feb)
Nederland: +31 6 515 97 327