Arnhem,
31
maart
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Over de NOC*NSF Sportdeelname Index en TeamNL Sochi 2014

In de ‘Olympische’ maand februari heeft 61 procent van de Nederlandse bevolking minimaal een keer per week gesport. Dat is 4 procent meer dan in februari 2013. Mooi nieuws dus. In januari van dit jaar werd ook al 4 procent meer gesport dan het jaar daarvoor. Er lijkt dus, heel voorzichtig gezegd, sprake van een trend.

De komende maanden zal blijken of deze trend zich voortzet. Ook zal dan uit de NOC*NSF Sportdeelname Index blijken wat de redenen zijn waarom er meer gesport wordt. Zeker is dat de mooie prestaties van TeamNL in Sochi hebben bijgedragen aan de sportparticipatie in ons land. Het is onze overtuiging dat de fraaie prestaties van onze topatleten Nederlanders inspireren om te gaan sporten.

Uit aanvullend onderzoek in de maand februari blijkt bijvoorbeeld dat 32 procent van de Nederlanders tijdens de Olympische Spelen door de successen van TeamNL is geïnspireerd om zelf te gaan sporten. Overigens blijkt daarbij dat jongeren zich het meest laten inspireren door de successen van Ireen, Sven, Michel, en de vele anderen die zo succesvol waren in Sochi.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ons land de prestaties van TeamNL zeer hoog heeft gewaardeerd. TeamNL kreeg een rapportcijfer van 8,8. Een cijfer om trots op te zijn.

Net zo trots als de inwoners van Nederland zijn op de verrichtingen van de Olympische ploeg. Want op de stelling: ik ben trots op de prestaties van de Nederlanders sporters tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi, gaf maar liefst 80 procent aan het hiermee eens te zijn. En met de stelling: de prestaties van de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen in Sochi dragen bij aan een positief beeld van Nederland, bleek 76 procent het eens te zijn.

Kortom: nu Nederland zich met TeamNL langzaam maar zeker tot de beste tien sportlanden van de wereld mag gaan rekenen zien we ook (zij ook dat langzaam maar zeker) dat de effecten daarvan merkbaar zijn in de breedte: mensen worden geïnspireerd om zelf meer te gaan sporten en onze TeamNL-helden zorgen ervoor dat er trots en sociale samenhang ontstaat in onze samenleving.

De wijze waarop de deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen de afgelopen weken door supporters, de koninklijke familie, de minister president, Kamerleden etc. werden ontvangen na terugkeer uit Sochi, illustreert deze ontwikkeling. Anders gezegd: we winnen veel met sport.

Het is mooi om te zien hoe we in ons land de verbinding maken tussen topsport en sport voor iedereen. Daar zijn veel landen jaloers op, kan ik hier wel melden. De verenigingssport staat echt aan de basis van al die successen en ex-topsporters als Pieter van den Hoogenband, Bas van de Goor, Elisabeth Willeboordse en vele anderen, ontpoppen zich op hun beurt weer als ware rolmodellen voor vooral de jeugd in achterstandssituaties om hen te helpen en te enthousiasmeren om te gaan bewegen, om te gaan sporten. Maar ook nog actieve topatleten laten zich niet onbetuigd. Zo promoot Ireen Wüst de Nationale Sportweek, die dit jaar van 19 tot en met 26 april wordt gehouden. En zo zijn er gelukkig veel meer voorbeelden te noemen van atleten van TeamNL die iedereen die het wil, laten ervaren dat je met sport heel veel kan winnen.

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier eerdere blogs van Gerard Dielessen.
Volg hem op Twitter via @gerarddielessen
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.