Arnhem,
01
maart
2017
|
13:22
Europe/Amsterdam

Oud-minister Klaas de Vries leidt Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport

Samenvatting

Op verzoek van NOC*NSF leidt Klaas de Vries een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport.

Het onderzoek heeft tot doel een nader beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Het onderzoek moet uitmonden in concrete adviezen voor sportorganisaties en andere betrokken partijen ter verbetering van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met het onderzoek wordt slachtoffers uit het verleden alsnog de gelegenheid geboden om hun verhaal te doen. Zij kunnen daarbij ook in contact komen met adequate hulpverlening en met straf- of tuchtrechtelijke ketens voor de mogelijke vervolging van de daders.

Op basis van bestaand beleid m.b.t. het terugdringen van Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport heeft de sport in de afgelopen jaren flinke stappen gezet.

Kort voor de jaarwisseling kwamen echter tot dan toe onbekende ernstige gevallen van seksuele intimidatie en misbruik aan het licht. Dit betrof zowel Nederland als het buitenland. Deze berichten waren voor NOC*NSF aanleiding om te besluiten tot dit onafhankelijke onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

De Commissie
De onderzoekscommissie kent drie leden en wordt voorgezeten door Klaas de Vries (onder meer minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1998 tot 2000 en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2000 tot 2002). Commissievoorzitter De Vries heeft Clémence Ross-van Dorp  (staatssecretaris VWS, 2002-2006, daarna onder meer directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en voorzitter van BVO De Graafschap) en Egbert Myjer (rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, 2004-2012) gevraagd en bereid gevonden om tot de commissie toe te treden .

De commissie begint met de opstelling van een onderzoeksopzet. Uiterlijk 1 mei begint het daadwerkelijke onderzoek. De commissie zal voor haar onderzoek ook gebruik maken van meldingen van slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Voor melders is meer informatie te vinden op www.simonderzoeksport.nl en is het e-mailadres reactie@simonderzoeksport.nl beschikbaar.

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF:
“Het bestuur van NOC*NSF voelt het als een belangrijke verantwoordelijkheid om er samen met de sportbonden alles aan te doen om seksuele intimidatie en misbruik in de sport tegen te gaan. Het is goed dat een onafhankelijke commissie het beleid dat wij in de afgelopen jaren op dit terrein hebben ontwikkeld tegen het licht gaat houden.”

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF:
Seksueel misbruikt worden is een van de ergste ervaringen die je kan overkomen. Als dat dan ook nog binnen je sport gebeurt, toch een plek waar je iedereen om je heen zou willen vertrouwen, komt dat hard aan. Het is goed dat er voor de slachtoffers tegenwoordig plekken zijn waar je je verhaal kwijt kunt, zoals bij de vertrouwenspersonen van het vertrouwenspunt sport en bij andere hulplijnen. Ik vind het belangrijk om met grote regelmaat mensen van buiten mee te laten kijken in alles wat we in de sport doen. Ook, of misschien wel juist, als het om gaat om seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Ik ben er van overtuigd dat de commissie De Vries ons verder zal helpen om te bereiken wat we met zijn allen graag willen: een voor iedereen veilige omgeving om van sport te kunnen genieten.”